Özgün Araştırma

İrrite Bağırsak Sendromunda Dientamoeba fragilis ve Blastocystis spp.’nin Rolü
 • İpek Mumcuoğlu
 • Feride Alaca Coşkun
 • Neriman Aksu
 • Tuğrul Pürnak
 • Çiğdem Güngör
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 73-77 DOI: 10.5152/tpd.2013.19
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nın 2014-2019 Yılları Arası Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Neşe İnal
 • Tuğçe Ünalan Altıntop
 • Sibel Ergüven
 • Yakut Akyön Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 114-118 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.84429 PMID:35604188
Türkiye’de Bir Bölge Hastanesine Başvuran Yerli ve Mülteci Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Karşılaştırılması
 • Filiz Demirel
 • Bedia Dinç
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 184-188 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.72691 PMID:36094118
Enterobius vermicularis Saptanan Olguların Dışkılarında PZR Yöntemi ile Dientamoeba fragilis Varlığının Araştırılması
 • İbrahim Yıldız
 • Sema Ertuğ
 • Evren Tileklioğlu
 • Erdoğan Malatyalı
 • Özgür Güçlü
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 195-200 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7257 PMID:34346875
Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği
 • Olcay ÖZÇAKIR
 • Semra GÜRESER
 • Sibel ERGÜVEN
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Rezzan TOPALOĞLU
 • Gülşen HASÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 277-282

Dergi Arşivi

Makale Araçları