Özgün Araştırma

Farklı Kaynak Sularından Alınan Örneklerde Giardia spp., Cryptosporidium spp. ve Cyclospora cayetanensis’in Araştırılması Iğdır, Türkiye
 • Önder Akkaş
 • Esra Gürbüz
 • Selahattin Aydemir
 • Maksut Şahin
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 71-77 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.74936 PMID:37249108
Denizli İl Merkezindeki İçme Sularında ve Çevresel Sularda Protozoon Parazitlerinin Varlığı
 • Tuğba Sağlam
 • Serdar Düşen
 • Ülkü Karaman
 • Ergun Mete
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 271-275 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47966 PMID:36444400

Olgu Sunumu

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu
 • Süleyman YAZAR
 • Selçuk MISTIK
 • Ozan YAMAN
 • Orhan YILDIZ
 • Hanife ÖZCAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 85-88
Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 166-168 DOI: 10.5152/tpd.2016.4572

Dergi Arşivi

Makale Araçları