Özgün Araştırma

Bitlis İli’nde 1998-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
  • İbrahim Halil Şahin
  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Mehmet Fatih Aydın
  • Hatice Öntürk
  • Mikail Basank
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2012.01
Bitlis Yöresinde Koyunlarda Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
  • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 20-24
Türkiye’nin Doğu Kesimlerinde (Bitlis, Muş) Ev Tozu Akar Populasyonundaki Mevsimsel Değişikler
  • Medeni Aykut
  • Ömer Köksal Erman
  • Salih Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 113-117 DOI: 10.5152/tpd.2013.26
Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası
  • Hikmet S. YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 229-231

Dergi Arşivi

Makale Araçları