Özgün Araştırma

Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Pozitif Sıtma Örneklerinin Tanısı ve Tür Ayrımı
 • Esra Atalay Şahar
 • Muhammet Karakavuk
 • Hüseyin Can
 • Şebnem Nergiz
 • Kadri Gül
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
 • Yüksel Gürüz
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 126-131 DOI: 10.5152/tpd.2016.4711
Acanthamoeba’nın Hızlı Tespiti için 18S rRNA Genine Özgü Hızlı Döngü Aracılı İzotermal Amplifikasyon (LAMP) Testinin Geliştirilmesi ve Hassasiyetinin Belirlenmesi
 • Mehmet Aykur
 • Muhammet Karakavuk
 • Mesut Akıl
 • Hüseyin Can
 • Mert Döşkaya
 • Adnan Yüksel Gürüz
 • Hande Dağcı
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 129-135 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.46362 PMID:37724360

Dergi Arşivi

Makale Araçları