Cilt 45, Sayı 2

Haziran 2021
(1) Editörden, (11) Özgün Araştırma, (1) Düzeltme, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0

Özgün Araştırma

Leishmania’nın Proteom Profilinde Hekzokinaz İfadesi
 • Mohammadreza Karimazar
 • Qasem Asgari
 • Sajad Rashidi
 • Mostafa Rezaei Tavirani
 • Mohammad Hossein Motazedian
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 83-87 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6983 PMID:34103282
Leishmania major ve Leishmania infantum Promastigot Formlarının Karşılaştırmalı Gen Ekspresyon Profilleri
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Aygül Sadıqova
 • Ayşe Caner
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 88-94 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.66375 PMID:34103283
Yerli Bir Kala-Azar Hastasından İzole Edilen Leishmania donovani/L. infantum Hibridinin Karakterizasyonu: In vivo Modele Ait Ön Bulgular
 • Özgür Kurt
 • Nesteren Mansur Özen
 • Elif Merve Aydın
 • Deniz Ece Kaya
 • Cavit Kerem Kayhan
 • Sinem Öktem Okullu
 • Ümit İnce
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 95-100 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.14622 PMID:34103284
Kuzey Kıbrıs’ta Yetişen Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağlarda Leishmania tropica’ya Karşı in vitro Anti-leishmanial Etkinlik Araştırılması
 • Emrah Güler
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Buket Baddal
 • İlker Etikan
 • K. Hüsnü Can Başer
 • Tamer Şanlıdağ
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 101-107 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6888 PMID:34103285
Oğuzlar Yöresindeki Sığırlarda Neospora caninum ve Besnoitia besnoiti’nin Seroprevelansı
 • Dilek Kula
 • Sami Gökpınar
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 108-112 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7075 PMID:34103286
On Dört Bin Yedi Yüz Doksan Yedi Olguda Parazitik Apandisit: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
 • Serdar Gümüş
 • Nilgün Söğütçü
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 113-116 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7296 PMID:34103287
Muğla İlinde Kesilen Sığırlarda Kist Hidatiğin Ekonomik Önemi
 • Mehmet Acıöz
 • Faruk Bozkaya
 • Hazal Zorzoban
 • Ali İhsan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 117-120 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7246 PMID:34103288
İran’ın Güneybatısındaki Bushehr Eyaletindeki İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansının Araştırılması: Konvansiyonel ve Moleküler Bir Çalışma
 • Ali Heydari
 • Gholamreza Hatam
 • Moradali Fouladvand
 • Seyed Mahmoud Sadjjadi
 • Afshin Barazesh
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 121-127 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7145 PMID:34103289
Kuzey Kıbrıs’ta Bir Üniversite Hastanesinde İntestinal Parazitlerin Epidemiyolojisi: Dört Yıllık Retrospektif Deneyim
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 128-132 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6847 PMID:34103290
Uyuz Ön Tanılı Hastalarda Sarcoptes scabiei Yaygınlığının Araştırılması
 • Ahmet Yücel
 • Mustafa Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 133-136 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6874 PMID:34103291
Tekirdağ ve İstanbul İllerinde Ev Tozu Akar Görülme Sıklığı ile Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Aynı Dönemdeki Sivas İli Ev Tozu Akar Popülasyonu ile Karşılaştırılması
 • Ahmet Duran Ataş
 • Berna Baysal Bakay
 • Hakan Bakay
 • Derya Gülpınar
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 137-145 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7056 PMID:34103292

Olgu Sunumu

Kist Hidatik ve Kolorektal Karaciğer Metastazının Eşzamanlı Varlığı
 • Jurica Zedelj
 • Igor Petrovic
 • Goran Pavlek
 • Trpimir Moric
 • Marijan Romic
 • Hrvoje Silovski
 • Renata Romic
 • Ivan Romic
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 146-148 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7001 PMID:34103293
Hirudoterapiye Bağlı Liken Planus
 • Munise Daye
 • Begüm Işık
 • Fahriye Kılınç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 149-152 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7066 PMID:34103294
Şanlıurfa’da İki İmport Plasmodium falciparum Sıtma Olgusu
 • Koray Öncel
 • Ahmet Şahin
 • Fatih Esmer
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 153-156 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6669 PMID:34103295
Türkiye’de Bir Kızıl Tilkide (Vulpes vulpes) Felicola (Suricatoecus) vulpis (Phthiraptera: Trichodectidae) Enfestasyonunun İlk Bildirimi
 • Gökhan Eren
 • Ali Tümay Gürler
 • Elif Burcu Gençay Topçu
 • Tuğçe Tuygun
 • Mustafa Açıcı
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 157-159 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7047 PMID:34103296
Oral Squamöz Hücreli Karsinom Zemininde Gelişen Miyaz Olgusu
 • Banuçiçek Yücesan
 • Cahit Babür
 • Nafiye Koç
 • Selçuk Kılıç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 160-163 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7230 PMID:34103297

Düzeltme

Erratum
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 164-164 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.e001 PMID:34102803

Dergi Arşivi

Makale Araçları