Cilt 45, Sayı 1

Mart 2021
(9) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (2) Derleme, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0

Özgün Araştırma

Prosopis farcta’nın Hidroalkolik Ekstraktının Leishmania major'a Karşı Etkinliği
 • Mohammad Hasan Namaei
 • Rahmat Solgi
 • Toktem Rajaii
 • Ebrahim Shafaie
 • Mehdi Karamian
 • Gholamreza Hatam
 • Davoud Tasa
 • Seyed Mohammad Riahi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 1-4 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6956 PMID:33685060
Konya’da Özel Bir Mezbahada Kesilen Koyunlarda Karaciğer Hidatidozunun Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Uğur Uslu
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Bayram Şenlik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 5-10 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6883 PMID:33685061
Muğla Yöresinde Köpek Visseral Leishmaniasis’in Moleküler ve Serolojik Prevalansı
 • Serkan Bakırcı
 • Ali Dinç Topçuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 11-16 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7010 PMID:33685062
Doğal Enfekte Mongolian Gerbillerde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida Tedavisinde Oral Olarak Uygulanan Antelmintik Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
 • Süleyman Aypak
 • Cavit Kum
 • Metin Pekağırbaş
 • Adnan Ayan
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 17-21 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6989 PMID:33685063
IHA ve Radyolojik Yöntemlerin Kistik Ekinokokkoz Ön Tanısındaki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
 • Fatma Esenkaya Taşbent
 • Burcu Yağcı
 • Cengiz Kadıyoran
 • Mehmet Sinan İyisoy
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 22-27 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7045 PMID:33685064
Türkiye’de Bir Yaban Domuzu ile Bir Katırda Hidatid Kist Olgusu ve Moleküler Karakterizasyonu
 • Harun Kaya Kesik
 • Figen Çelik
 • Şeyma Günyaktı Kılınç
 • Burak Karabulut
 • Aydın Çevik
 • Sami Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6818 PMID:33685065
Serum Örneklerinde Anti-Toxoplasma gondii Antikor Titrelerinin Sıcaklık ve Zamana Bağlı Değişimi
 • Emine Çoban
 • Ali Ahmet Kilimcioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 34-38 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7074 PMID:33685066
Bir Üniversite Hastanesinde İmmünsüpresif Hastalardaki İntestinal Protozoon Prevalansının Araştırılması
 • Filiz Kaya
 • Ahmet Çağkan İnkaya
 • Sercan Aksoy
 • Osman Abbasoğlu
 • Ali İhsan Ertenli
 • Yahya Büyükaşık
 • Sevtap Arıkan Akdağlı
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 39-44 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6819 PMID:33685067
İran Merkez Bölgesinde Kutanöz Leishmaniasis’in Frekans Dağılımı
 • Jamshid Ayatollahi
 • Zahra Aghaee
 • Aliakbar Tajfiruzeh
 • Seyed Hossein Shahcheraghi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 45-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6808 PMID:33685068

Derleme

Toksoplazmoz ve Nöropsikolojik Etkileri
 • Melodi Inceboz
 • Tonay Inceboz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 49-55 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6973 PMID:33685069
Türkiye’de At, Eşek ve Katırlarda Saptanan Parazitler
 • Veli Yılgör Çırak
 • Ahmet Onur Girişgin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 56-75 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7193 PMID:33685070

Olgu Sunumu

Bir Yetişkinde Dev Beyin Hidatik Kisti: Yeni Bir Olgu Sunumu
 • Kazem Ghaemi
 • Mohamad Ali Masoudifar
 • Marouf Mehdi
 • Rahmat Solgi
 • Amir Tavakoli Kareshk
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 76-79 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6921 PMID:33685071
Tek Taraflı Phthiriasis Palpebrarum Olgusu
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Nihan Çeken
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 80-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6937 PMID:33685072

Dergi Arşivi

Makale Araçları