Cilt 44, Sayı 4

Aralık 2020
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu, (2) Derleme, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 0-0

Özgün Araştırma

Giardia intestinalis’nin İshalli Hastalarda Mikroskopi ve DFA Yöntemiyle Araştırılması
 • Ahmet Yılmaz
 • Hakan Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 187-190 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6876 PMID:33269557
Culiseta longiareolata’daki Sitokrom Oksidaz I ve Internal Transcribed Spacer 2’nin Moleküler Karakterizasyonu
 • Shadiyeh Soltanbeiglu
 • Mozaffar Vahedi
 • Mulood Mohammadi Bavani
 • Ali Reza Chavshin
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 191-196 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6886 PMID:33269558
Kist Hidatik Hastalığı Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen 170 Olgunun İrdelenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Sinem Akkaya Işık
 • Derya Seyman
 • Esra Zerdali
 • Saliha Ayan
 • Deniz Kakaliçoğlu
 • Tunahan Ayaz
 • Esra Canbolat Ünlü
 • Rıza Aytaç Çetinkaya
 • Ercan Yenilmez
 • Levent Görenek
 • Şükran Köse
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 197-202 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6737 PMID:33269559
Cep Telefonu Radyasyonu: Protoskolisidal Olarak Etkisi
 • Homa Soleimani
 • Reza Hajihossein
 • Zahra Eslamirad
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 203-206 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6722 PMID:33269560
Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2014-2017 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Ön Tanısıyla Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Gülseren Samancı Aktar
 • Zeynep Ayaydın
 • Arzu Rahmanalı Onur
 • Ayser Uzala Mızraklı
 • Fikret Tekay
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 207-210 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6592 PMID:33269561
‘‘Anti-lice Protector Shampoo’’: Klinik Çalışma, Hindistan Cevizi Yağı için Etkinliğin Olmadığını Gösteriyor
 • Ian Faisal Burgess
 • Nazma Akhter Burgess
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 211-215 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6361 PMID:33269562
Sentezlenmiş Schiff ve Mannich (Morfolin) Bazı Bileşiklerinin Antileishmanial Aktiviteleri
 • Şahin Direkel
 • Yasemin Ünver
 • Cihangir Akdemir
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 216-220 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6900 PMID:33269563
Gebelerde Blastocystis Alt Tiplerinin Araştırılması ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Malatyalı
 • Funda Sankur
 • Melike Nur Akın
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 221-225 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6624 PMID:33269564
Plasmodium falciparum’un in vitro Kültürü
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Morteza Haghi
 • Yener Özel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 226-231 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7148 PMID:33269565
Türkiye’de Farklı Konaklarda Microsporidiosis Prevalansı: Bir Meta-analiz
 • Ülfet Çetinkaya
 • Armağan Caner
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 232-238 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7093 PMID:33269566

Derleme

Küreselleşme ve Oküler Paraziter Hastalıklar: Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Nihal Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 239-257 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6710 PMID:33269567
Rhinosporidium seeberi: Mantar mı, Parazit mi?
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 258-260 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7221 PMID:33269573

Olgu Sunumu

Eksternal Oftalmomiyazis: Bir Olgu Sunumu
 • Merve Sena Kunduracı
 • Işıl Kutlutürk
 • Gamze Tanındı Duman
 • Erdal Polat
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 261-263 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6677 PMID:33269574
Sağ Ayak Tabanına Sınırlı Egzema Benzeri Döküntü: Lokalize Uyuz
 • Ömer Faruk Elmas
 • Muttalip Çiçek
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 264-266 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6674 PMID:33269575
Hipereozinofili ve Lenfadenopati ile Seyreden Toksokariazis: Olgu Sunumu
 • Tuba Duman Karakuş
 • Merve Çelik
 • Hatun Öztürk Çerik
 • Aydın Deveci
 • Esra Tanyel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 267-269 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6643 PMID:33269576
Mediastinal Lenfadenopati ile Prezente Olan Pulmoner Kist Hidatik Çocuk Olgu
 • Ümmühan Çay
 • Erdi Çağrı Dağdelen
 • Zerrin Özçelik
 • Orkun Tolunay
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 270-272 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7046 PMID:33269577

Diğer

2020 Yazar dizini
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 0-0
2020 Hakem dizini
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 0-0
2020 Konu Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 0-0

Dergi Arşivi

Makale Araçları