Cilt 44, Sayı 2

Haziran 2020
(1) Editörden, (5) Özgün Araştırma, (2) Editöre Mektup, (4) Olgu Sunumu, (2) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 0-0

Özgün Araştırma

Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp. Antijen Varlığının ELISA Yöntemi ile Araştırılması: Dokuz Yıllık Değerlendirme
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 68-71 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6318 PMID:32482037
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı Demodex spp. Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sema Ertuğ
 • Evren Tileklioğlu
 • İbrahim Yıldız
 • Erdoğan Malatyalı
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 72-76 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6424 PMID:32482038
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Olarak Son Üç Yılda Karşılaşılan Skabiyez Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
 • Zeynep Utlu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 77-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6796 PMID:32482039
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2011‐2018 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Ceren Ergüden Gürbüz
 • Abdurrahman Gülmez
 • Soykan Özkoç
 • Tonay İnceboz
 • Özlem Miman
 • Ümit Aksoy
 • Songül Bayram Delibaş
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 83-87 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6662 PMID:32482040
Channa punctata’dan (Bloch, 1793) Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii Agarwal 1958 (Acanthocephala: Quadrigyridae)’nin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Özel Deskripsiyonu
 • Ivy Kundu
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 88-93 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6408 PMID:32482041

Derleme

Genel Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı ile Toxoplasma gondii Enfeksiyonları
 • Duygu Beder
 • Fatma Esenkaya Taşbent
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 94-101 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6634 PMID:32482042
MikroRNA’ların Parazitolojideki Yeri
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Ayşe Caner
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 102-108 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6776 PMID:32482043

Olgu Sunumu

Bir Buzağıda Klinik Kongenital Neosporozis
 • Sezgin Şentürk
 • Ethem Mutlu Temizel
 • Sevim Kasap
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 109-111 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6666 PMID:32482044
Strongyloides stercoralis Hiperinfeksiyonlu Bir Romatoid Artrit Olgusu
 • Selçuk Nazik
 • Fatih Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 112-114 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6222 PMID:32482045
Antalya, Türkiye’de Meyve Yarasası (Rousettus aegyptiacus) Üzerinde Tespit Edilen Ektoparazit Yarasa Sinekleri
 • Hüseyin Çetin
 • Gökçe Coşkun
 • Carl W. Dick
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 115-117 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6762 PMID:32482046
Bir Köpekte Linognathus setosus (von Olfers, 1816) (Phthiraptera: Anoplura) Enfestasyonu Olgusu
 • Onur Ceylan
 • Ceylan Ceylan
 • Önder Öztürk
 • Bilal Dik
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 118-121 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6640 PMID:32482048

Editöre Mektup

Bir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Biriminde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonun Nadir Bir Nedeni
 • Sevgi Yaşar Durmuş
 • Gönül Tanır
 • Fatma Nur Öz
 • Ayşe Kaman
 • Türkan Aydın Teke
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 122-123 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6766 PMID:32482049
Şanlıurfa Harrankapı’da Şark Çıbanı
 • İlhan Akaslan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 124-125 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6750 PMID:32482050

Dergi Arşivi

Makale Araçları