Cilt 42, Sayı 2

Haziran 2018
(8) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Erzurum Nenehatun Doğum Hastanesine 2013-2017 Yılları Arasında Başvuran İlk Trimester Gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii Antikor Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Çınar Tanrıverdi
 • Berrin Göktuğ Kadıoğlu
 • Handan Alay
 • Zülal Özkurt
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 101-105 DOI: 10.5152/tpd.2018.5544
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 6 Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Şule Aydın Türkoğlu
 • Şeyda Karabörk
 • Mücahit Çakmak
 • Hayriye Orallar
 • Kerem Yaman
 • Erol Ayaz
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 106-112 DOI: 10.5152/tpd.2018.5458
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda İntestinal Parazitlerin Dağılımı
 • Fatma Birdal Akış
 • Yunus Emre Beyhan
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 113-117 DOI: 10.5152/tpd.2018.5403
Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
 • Sema Ertuğ
 • Serçin Özlem Çalışkan
 • Erdoğan Malatyalı
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 118-121 DOI: 10.5152/tpd.2018.5516
Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı İxodid Kene Türlerinin 16S rDNA Filogenisi Temelli Moleküler Karakterizasyonu
 • Ömer Orkun
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 122-129 DOI: 10.5152/tpd.2018.5882
Tedaviye Dirençli Kronik Blefaritli Olgularda Demodex Paraziti Varlığının Araştırılması
 • Cafer Tanrıverdi
 • Göktuğ Demirci
 • Özlem Balcı
 • Mahmut Odabaşı
 • Mustafa Özsütçü
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 130-133 DOI: 10.5152/tpd.2018.5462
Kayseri İlinde Scabies ve Pediculosis Epidemiyolojisi
 • Ülfet Çetinkaya
 • Serkan Şahin
 • Rabia Özlem Ulutabanca
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 134-137 DOI: 10.5152/tpd.2018.5602
Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Faunası
 • Özge Kuçlu
 • Bilal Dik
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 138-143 DOI: 10.5152/tpd.2018.5339

Derleme

Parazitoloji Laboratuvarında Laboratuvar Güvenliği
 • Banuçiçek Yücesan
 • Özcan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 144-153 DOI: 10.5152/tpd.2018.5598
Afrika Kıtasına Seyahat Edenlere Bulaşabilecek Paraziter Hastalıklar
 • Muhammet Karakavuk
 • Mehmet Aykur
 • Ayşegül Ünver
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 154-160 DOI: 10.5152/tpd.2018.5256

Olgu Sunumu

Relaps ile İzlenen Bir Sıtma Olgusu
 • Şua Sümer
 • Nazlım Aktuğ Demir
 • Onur Ural
 • Gizem Çimen
 • Emine Yalçınkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 161-163 DOI: 10.5152/tpd.2018.5588
Türkiye’de İmport Sıtma: Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax Miks Enfeksiyonunda Tanının Tedavideki Önemi
 • Özlem Tünger
 • Akide Çakmak
 • Ahmet Özbilgin
 • Varol Tunalı
 • Çiğdem Banu Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 164-167 DOI: 10.5152/tpd.2018.5733
Gastrointestinal Semptomlarla Seyreden Üç Pentatrichomonas hominis Olgusu
 • Nihal Doğan
 • Nazmiye Ülkü Tüzemen
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 168-170 DOI: 10.5152/tpd.2018.4846
Hidradenitis Supurativa, Metabolik Sendrom ve Demodex spp. Enfestasyonu
 • Emine Ünal
 • Ulviye Güvendi Akçınar
 • Ayşe Arduç
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 171-174 DOI: 10.5152/tpd.2018.5330

Dergi Arşivi

Makale Araçları