Cilt 41, Sayı 3

Eylül 2017
(1) Editörden, (8) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 0-0

Özgün Araştırma

Erkek Hastalarda Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
 • T. Mutlu Yar
 • Mehmet Karakuş
 • Seray Töz
 • Aysun Bay Karabulut
 • Yusuf Özbel
 • Metin Atambay
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 130-134 DOI: 10.5152/tpd.2017.5016
Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde Yetiştirilen Süt İneklerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Kader Yıldız
 • Sami Gökpınar
 • Neslihan Sürsal
 • Rukiye Değirmenci
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 135-138 DOI: 10.5152/tpd.2017.5218
Aydın’da Yakalanan Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) Örneklerinde Saptanan Parazit Bir Akar Türü: Eustigmaeus johnstoni Zhang & Gerson (Acari: Stigmaeidae)
 • Metin Pekağırbaş
 • Mehmet Karakuş
 • Suha Kenan Arserim
 • Salih Doğan
 • Hasan Eren
 • Seray Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 139-142 DOI: 10.5152/tpd.2017.5248
Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi
 • Nergiz Turan
 • Yelda Kapıcıoğlu
 • Gülbahar Saraç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 143-147 DOI: 10.5152/tpd.2017.5068
Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı
 • Dilek Özmutlu Çakmak
 • Bilge Karatepe
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 148-151 DOI: 10.5152/tpd.2017.5245
Manisa İlimizde Görülen Leishmaniasis Etkeni Leishmania Türlerinin Kriyoprezervasyonu
 • İbrahim Çavuş
 • Fulya Ocak
 • Tuğba Kaya
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 152-155 DOI: 10.5152/tpd.2017.5267
Sıtmada Etken Madde Taramalarında in vivo ve in vitro Modeller: Pilot Çalışma
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Alicem Nuraydın
 • Tuğba Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 156-163 DOI: 10.5152/tpd.2017.5365
Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
 • Zeynep Özlem Doğan Şığva
 • Ezgi Eylül Hasvatan
 • Gizem Gülen
 • Remzi Uslu
 • Beyza Eryıldız
 • Cenk Durmuşkahya
 • Hüsniye Kayalar
 • Ahmet Özbilgin
 • Metin Korkmaz
 • Cumhur Gündüz
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168 DOI: 10.5152/tpd.2017.5451

Derleme

Dicrocoeliosis Epidemiyolojisinde Kara Salyangozlarının Önemi
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 169-172 DOI: 10.5152/tpd.2017.5177

Olgu Sunumu

Amazon Ormanlarından Dönen Bir Gezginde Dermatobia hominis'in Neden Olduğu Fronküler Miyaz
 • Ferit Kuşcu
 • Kerem Mazhar Özsoy
 • Aslıhan Ulu
 • Behice Kurtaran
 • Süheyla Kömür
 • Ayşe Seza İnal
 • Yeşim Taşova
 • Hasan Salih Zeki Aksu
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 173-176 DOI: 10.5152/tpd.2017.4927
Kronik Hepatit B-Leishmania Koinfeksiyonu
 • Tuna Demirdal
 • Ümmü Sena Sarı
 • Salih Atakan Nemli
 • Serap Ural
 • Sibel El
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 177-179 DOI: 10.5152/tpd.2017.5134
Nadir Fakat Hayati Tehdit Eden Bir Kist Hidatik Komplikasyonu
 • Fatih Karakaya
 • Çağdaş Kalkan
 • Melek Karakaya
 • Necati Örmeci
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 180-182 DOI: 10.5152/tpd.2017.5078

Dergi Arşivi

Makale Araçları