Cilt 40, Sayı 4

Aralık 2016
(1) Editörden, (5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 0-0

Özgün Araştırma

Leishmania major’un Rezervuar Hayvanlara Naklinde Rhipicephalus sanguineus’un Rolünün Belirlenmesi
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Serkan Bakırcı
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 179-184 DOI: 10.5152/tpd.2016.4911
Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar
 • Gencay Taşkın Taşçı
 • Aysel İtik Ekinci
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2016.4872
Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı
 • Mohammad Mirzaei
 • Ahmad Nematolahi
 • Javad Ashrafihelan
 • Hadi Rezaei
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2016.4776
Kedilerde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi
 • Umut Fikret Korkmaz
 • Sami Gökpınar
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 194-198 DOI: 10.5152/tpd.2016.4841
Kayseri Yöresinden Toplanmış Culex pipiens Komplekse ait Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Örneklerinin Kan Beslenme İdentifikasyonu
 • Seval Korkmaz
 • Alparslan Yıldırım
 • Önder Düzlü
 • Arif Çiloğlu
 • Zuhal Önder
 • Abdullah İnci
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 199-204 DOI: 10.5152/tpd.2016.4882

Olgu Sunumu

Plasmodium falciparum Sıtması Tedavisi Esnasında Gelişen TRALI Sendromu Vakası
 • Hülya Çaşkurlu
 • Rahman Nurmuhammedov
 • Zarni Htway
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2016.4149
Tedaviye Direçli Şalazyon ve Folikülit ile ilişkili Demodex spp. Enfestasyonu
 • Ulviye Güvendi Akçınar
 • Emine Ünal
 • Metin Akpınar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2016.4869
Çöl Ceylanı (Gazella leptoceros), Tricholipeurus balanicus (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) için Yeni Bir Konak
 • Bilal Dik
 • Faiza Marniche
 • Amel Milla
 • Houria Benbelcacem
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 211-214 DOI: 10.5152/tpd.2016.4910

Dergi Arşivi

Makale Araçları