Cilt 40, Sayı 2

Haziran 2016
(1) Editörden, (8) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Ölmez
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 0-0

Özgün Araştırma

Edirne Merkez İlçesi Kedi ve Köpek Evindeki Köpeklerde Leishmaniasis Seroprevalansı
 • Ayşe Düzbeyaz
 • Nermin Şakru
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 56-58 DOI: 10.5152/tpd.2016.4507
Amebiyaz Şüpheli Hastaların Dışkı Örneklerinde Nativ-Lugol ve ELISA ile Entamoeba spp. Yaygınlığının Araştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 59-62 DOI: 10.5152/tpd.2016.4424
Kistik Ekinokokkozisin Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Kist Boşluğunun Kapanmasına Etkisi
 • Barış Sevinç
 • Ömer Karahan
 • Gürcan Şimşek
 • Süleyman Bakdık
 • Nergis Aksoy
 • Seçil Soydan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 63-66 DOI: 10.5152/tpd.2016.4623
Yaygın Değişken Bağışıklık Yetmezliği Olgularında Paraziter İshal Sıklığı
 • Serhat Uysal
 • Varol Tunalı
 • Eylem Akdur Öztürk
 • Ömür Ardeniz
 • Meltem Işıkgöz Taşbakan
 • Hüsnü Pullukçu
 • Seray Özensoy Töz
 • Nevin Turgay
 • Bilgin Arda
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 67-71 DOI: 10.5152/tpd.2016.4687
Ekstra Hepato-Pulmoner Hidatik Kist Deneyimlerimiz (157 olgu)
 • Murat Çakır
 • Mehmet Balasar
 • Tevfik Küçükkartallar
 • Ahmet Tekin
 • Adil Kartal
 • Ömer Karahan
 • Süleyman Kargın
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 72-76 DOI: 10.5152/tpd.2016.4529
Hidatik Kistin Perkütan Tedavisinde Alternatif Metod: PAI Tekniği
 • Burhan Özdil
 • Can Keçe
 • Ömer Vedat Ünalp
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 77-81 DOI: 10.5152/tpd.2016.4264
Muğla İlinde Sebze Yetiştiriciliği ve Mantar Toplayıcılığı Yapan Kişilerde Strongyloides stercoralis Seroprevalansının Araştırılması
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Selmin Çaylak
 • Burak Ekrem Citil
 • Hamdi Sözen
 • Cem Şahin
 • Erkan Yula
 • Selçuk Kaya
 • Mustafa Demirci
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 82-85 DOI: 10.5152/tpd.2016.4244
Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosisin Kronobiyolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu
 • Duygu Neval Sayın İpek
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2016.4812

Derleme

Toxoplasma gondii ve Epilepsi
 • Erol Ayaz
 • Şule Aydın Türkoğlu
 • Hayriye Orallar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 90-96 DOI: 10.5152/tpd.2016.4708
Mikrobiota: Sağlıkta ve Hastalıkta, Doğumdan Ölüme
 • Salih Kuk
 • Yunus Uyar
 • Serkan Karaca
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 97-106 DOI: 10.5152/tpd.2016.4789

Olgu Sunumu

İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Mutalip Çiçek
 • Yunus Emre Beyhan
 • Ahmet Cumhur Dülger
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 107-109 DOI: 10.5152/tpd.2016.3980
Bir Hafta İçinde Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu İki İmport Sıtma Olgusu
 • Zeynep Erdil
 • Celali Kurt
 • Hacer Özlem Kalaycı
 • Özgül Gözlükaya
 • Cemal Tayar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 110-113 DOI: 10.5152/tpd.2016.4422
Nadir Bir Hipereozinofili Nedeni: Olgu Sunumu
 • Alparslan Merdin
 • Emine Ogur
 • Çiğdem Çiçek Kolak
 • Fatma Avcı Merdin
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 114-116 DOI: 10.5152/tpd.2016.4211

Dergi Arşivi

Makale Araçları