Cilt 39, Sayı 3

Eylül 2015
(1) Editörden, (11) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (6) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 0-0

Özgün Araştırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2012-2013 Yılları Arasında Çalışılan Toxoplasma Serolojik Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Funda Sankur
 • Şeniz Ayturan
 • Erdoğan Malatyalı
 • Burak Ekrem Çitil
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 179-184 DOI: 10.5152/tpd.2015.3897
Entamoeba histolytica Tanısında İki Metodun (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Nativ-Lugol) Değerlendirilmesi
 • Oktay Alver
 • Tuncay Topaç
 • Okan Töre
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2015.3727
Çocuk Apandisitlerinin Etyolojisinde Parazitler
 • Turan Yıldız
 • Zekerya İlçe
 • Gupse Turan
 • Zehra Bozdağ
 • Bahri Elmas
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2015.3737
Göz Kapaklarından ve Konjunktivadan Alınan Sürüntü Örneklerinde Acanthamoeba ve Diğer Serbest Yaşayan Amiplerin Araştırılması
 • Önder Yünlü
 • Semra Özçelik
 • Mustafa Kemal Arıcı
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 194-199 DOI: 10.5152/tpd.2015.4119
Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması
 • Mehmet Burak Selek
 • Bayhan Bektöre
 • Orhan Baylan
 • Mustafa Özyurt
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-204 DOI: 10.5152/tpd.2015.3961
Entamoeba histolytica’ya Bağlı Akut Gastroenteriti Olan Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
 • Tanju Çelik
 • Ekrem Güler
 • Emel Ataş Berksoy
 • Yelda Sorguç
 • Nur Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 205-208 DOI: 10.5152/tpd.2015.3963
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2013 Yılları Arasında Gönderilen Kan Örneklerinde Kistik Ekinokokkozis Seropozitifliği: Retrospektif Değerlendirme
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mehmet Çetin Kotan
 • Ufuk Çobanoğlu
 • Abdurrahman Ekici
 • Nuriz Ödemiş
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 209-211 DOI: 10.5152/tpd.2015.3995
Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?
 • Serkan Bakırcı
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-217 DOI: 10.5152/tpd.2015.4300
Türkiye’nin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Kars Platosundaki Tatlı Su Balıklarında Ligula intestinalis Enfeksiyonları
 • Mükremin Özkan Arslan
 • Muhittin Yılmaz
 • Gencay Taşkın Taşçı
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 218-221 DOI: 10.5152/tpd.2015.4168
Güney Doğu İran, Kerman’da İki Tür Süs Balığında (Poecilia latipinna ve Xiphophorus helleri) Lernaea cyprinacea Prevalansı ve Histopatolojik İncelemesi
 • Mohammad Mirzaei
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 222-226 DOI: 10.5152/tpd.2015.3960
Serebral Malarya Enfeksiyonuna Bağlı Ani Ölümle Sonuçlanan Otopsi Olgusu
 • Gülhan Yağmur
 • A. Selçuk Gürler
 • Ferah Karayel
 • M. Feyzi Şahin
 • Nedim Apaydın
 • Sermet Koç
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 234-237 DOI: 10.5152/tpd.2015.3700

Derleme

Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Vektör Mücadelesinin Önemi
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 227-230 DOI: 10.5152/tpd.2015.4277

Olgu Sunumu

Renal Transplantlı Bir Hastada Cryptosporidium parvum Gastroenteriti
 • Ülfet Çetinkaya
 • İsmail Dursun
 • Salih Kuk
 • İzzet Şahin
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 231-233 DOI: 10.5152/tpd.2015.3886
B12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir Strongyloides stercoralis Vakası
 • Özlem Kadılar
 • Berna Bozkurt
 • Engin Karakeçe
 • Tezcan Kaya
 • İhsan Hakkı Çiftçi
 • Ali Tamer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-240 DOI: 10.5152/tpd.2015.3712
Primer Retroperitoneal Kist Hidatik
 • Servet Tali
 • Ali Aksu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
 • Ahmet Bozdağ
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 241-243 DOI: 10.5152/tpd.2015.3905
Subkorneal Püstüler Dermatozis Erupsiyonunu Taklid Eden Bir Uyuz Vakası
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 244-247 DOI: 10.5152/tpd.2015.3945
Kene İlişkili Fasiyal Paralizi
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 248-251 DOI: 10.5152/tpd.2015.3683
Pitriazis Palpebrarum ile İlişkili Yaygın Blefarit: Argon Lazer Fototerapi
 • Cem Sundu
 • Erdem Dinç
 • Umut Can Kurtuluş
 • Özlem Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 252-254 DOI: 10.5152/tpd.2015.3861

Dergi Arşivi

Makale Araçları