Cilt 39, Sayı 1

Mart 2015
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 0-0

Özgün Araştırma

Kocaeli İlinde 2008-2013 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Gülden Sönmez Tamer
 • Mehmet Yılmaz
 • Burhan Akçer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2015.3722
Endemik Olmayan Bir Bölgede Periferik Kan Örneği İncelemesinde Saptanan Plasmodium Türlerinin Değerlendirilmesi
 • Adil Karadağ
 • Nevzat Ünal
 • Keramettin Yanık
 • Recep Borucu
 • Murat Günaydın
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2015.3575
Afyon İlinde Bir Seroloji Laboratuvarına Toxoplasma gondii (T. gondii) Antikorları Araştırılması Amacıyla Başvuran Olgulara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Zerrin Aşcı
 • Sema Akgün
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 9-12 DOI: 10.5152/tpd.2015.3567
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Selma Korkmaz
 • Orhan Özgöztaşı
 • Nuriye Kayıran
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 13-16 DOI: 10.5152/tpd.2015.3741
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na 2009-2013 Yılları Arasında Başvuran Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Hastaların Değerlendirilmesi
 • Yunus Emre Beyhan
 • Cahit Babür
 • Mesut Mungan
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2015.3646
Echinococcus granulosus Paramiyozin Geninin Kısmi Dizilimindeki Altı İntronun Tanımlanması
 • Majid Esmaelizad
 • Atefeh Ramezan
 • Nasser Razmaraii
 • Ali Mirjalili
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 22-26 DOI: 10.5152/tpd.2015.3452
Van İli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus humanus capitis’in Yayılışı
 • Selver Karaaslan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 27-32 DOI: 10.5152/tpd.2015.3673
Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu
 • Hakan Yeşilöz
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 33-40 DOI: 10.5152/tpd.2015.3778
Demodeks Akarı, Rozasea ve Deri Melanomu; Rastlantısal veya İlişkili Birliktelik?
 • Shahla Talghini
 • Daniel F Fouladi
 • Shahla Babaeinejad
 • Reihan Shenasi
 • Simin Mirakhor Samani
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 41-46 DOI: 10.5152/tpd.2015.3473
Ordu Yöresi Bal Arılarında Nosemosis Hastalığının Varlığı ve Dağılımı
 • Mustafa Yaman
 • Emine Şeyma Yarılgaç
 • Beyza Gonca Güner
 • Ömer Ertürk
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 47-51 DOI: 10.5152/tpd.2015.3783

Derleme

Microsporidia Karakterizasyonunda Morfolojik ve Ultrastrüktürel Özellikler
 • Mustafa Yaman
 • Gönül Algı
 • Beyza Gonca Güner
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 52-59 DOI: 10.5152/tpd.2015.3738

Olgu Sunumu

Plasmodium falciparum İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Splenik İnfarkt
 • Hale Turan
 • Turhan Togan
 • Hakan Oğuz
 • Hande Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 60-62 DOI: 10.5152/tpd.2015.3359
Sistemik Lipozomal Amfoterisin B Tedavisine Cevap Veren Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
 • Yavuz Yeşilova
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 63-65 DOI: 10.5152/tpd.2015.3761
İnterstisyel Akciğer Hastalığı Zemininde Gelişen Pneumocystis jirovecii Pnömonisi
 • Soykan Özkoç
 • Aylin Özgen Alpaydın
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ceren Ergüden
 • Atilla Akkoçlu
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 66-69 DOI: 10.5152/tpd.2015.3476
Pnömoni Ön Tanılı Bir Hastada Amebik Karaciğer Absesi: Olgu Sunumu ve İlgili Literatürün Değerlendirilmesi
 • Özgür Kurt
 • Neslihan Aktaş
 • Can Çalışkan
 • Onur Karatuna
 • Hande Aygün
 • Işın Akyar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 70-74 DOI: 10.5152/tpd.2015.3608
İnsidental İzole Pankreas Kist Hidatiği
 • Abdullah Kısaoğlu
 • Bünyami Özoğul
 • Sabri Selçuk Atamanalp
 • Berhan Pirimoğlu
 • Bülent Aydınlı
 • Ercan Korkut
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 75-77 DOI: 10.5152/tpd.2015.3293
Vücüdumuzda Nadir Alanları Tutan Hidatik Hastalık
 • Hampar Akkaya
 • Bahar Akkaya
 • Sinem Gönülcü
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 78-82 DOI: 10.5152/tpd.2015.3669
Kronik Ürtikere Neden Olan ve Uzatılmış Albendazol Kullanımı ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Rekürren Toxocariasis Olgusu
 • Ergenekon Karagöz
 • Mehmet Burak Selek
 • Ersin Aydın
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Vedat Turhan
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 83-85 DOI: 10.5152/tpd.2015.3285

Dergi Arşivi

Makale Araçları