Cilt 38, Sayı 4

Aralık 2014
(1) Editörden, (6) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (7) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 0-0

Özgün Araştırma

Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması
 • Soykan Özkoç
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ahmet Emin Erbaycu
 • Ceren Ergüden
 • Çiler Akısü
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 214-219 DOI: 10.5152/tpd.2014.3611
Samsun ve Afyon yörelerindeki Mandalarda (Bubalus bubalis) Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması
 • Yunus Emre Beyhan
 • Cahit Babür
 • Oktay Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 220-222 DOI: 10.5152/tpd.2014.3592
Kocaeli Derince’de Toxoplasma gondii Serolojisi İçin Gönderilen Doğurganlık Yaş Grubundaki Olgulara Ait Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Vesile Yazıcı
 • Ahmet Kale
 • Erdoğan Malatyalı
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 223-227 DOI: 10.5152/tpd.2014.3519
Gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella, Sitomegalovirus, Sifiliz ve Hepatit B Seropozitiflik Oranları
 • Keziban Doğan
 • Hakan Güraslan
 • Gül Özel
 • Zerrin Aydan
 • Levent Yaşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 228-233 DOI: 10.5152/tpd.2014.3435
Kars İlindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Durumları
 • Pınar Demir
 • Neriman Mor
 • Reşat Tazegül
 • Gencey Taşkın Taşcı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-238 DOI: 10.5152/tpd.2014.3541
Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.’nin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928’da Ontogenez
 • Gözde Gürelli
 • Bayram Göçmen
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 239-247 DOI: 10.5152/tpd.2014.3526

Olgu Sunumu

İran'ın Güneydoğusunda Uzun Kulaklı Kirpi (Hemiechinus auritus)’de Crenosoma striatum Akciğer Kurdu ile Enfeksiyon
 • Mohammad Mirzaei
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 255-257 DOI: 10.5152/tpd.2014.3677
Afrika'ya Giden Bir Türk Radyologda Gelişen; Üveit, Hiperglisemi ve Döküntü İle Seyreden Sıtma, Olgu Sunumu
 • Şerife Altun
 • Zeliha Koçak Tufan
 • Mahmut Kaçar
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Sami Kınıklı
 • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 258-260 DOI: 10.5152/tpd.2014.3406
Çoklu Hastane İçi Enfeksiyon İle Komplike Rüptüre Olmamış Karaciğer Hidatik Kisti Nedeniyle Anafilaktik Şok
 • Lidija Popovic-Dragonjic
 • Maja Jovanovic
 • Miodrag Vrbic
 • Velimir Kostic
 • Natasa Miladinovic-Tasic
 • Biljana Kocic
 • Aleksandar Rankovic
 • Ivan Dragonjic
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 261-263 DOI: 10.5152/tpd.2014.2728
Torakal Omurga Yerleşimli Primer Cilt Altı Hidatik Kist: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Murat Şakir Ekşi
 • Yaşar Bayri
 • Ayten Saraçoğlu
 • Süheyla Uyar Bozkurt
 • Deniz Konya
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 264-269 DOI: 10.5152/tpd.2014.3198
Şanlıurfa’da Şark Çıbanı Etkeni Değişiyor mu? İlk Leishmania major Vakaları
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Gülcan Gürses
 • Nermin Uluca
 • Nebiye Yentür Doni
 • Şahin Toprak
 • Yavuz Yeşilova
 • Gülnaz Çulha
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 270-274 DOI: 10.5152/tpd.2014.3820
Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi Olan Vakada Uygunsuz Anti-diüretik Hormon Sendromu
 • Samet Özer
 • Nafia Özlem Kazancı
 • Ergün Sönmezgöz
 • Erhan Karaaslan
 • Resul Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 275-277 DOI: 10.5152/tpd.2014.3603
Kınkanatlı Larvalarına (Coleoptera: Cantharidae) Bağlı Sindirim Sistemi Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Ahmet Cumhur Dülger
 • Pınar Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 278-280 DOI: 10.5152/tpd.2014.3548

Editöre Mektup

Kutanöz Leishmaniasis Tedavisi Sırasında Oluşan Klinik Alevlenmeler: İd Reaksiyonu mu?
 • Yavuz Yeşilova
 • Ahmet Özbilgin
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 281-282 DOI: 10.5152/tpd.2014.3829

Diğer

Yazar Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 283-284
Konu Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 285-286
Hakem Listesi
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 287-288

Dergi Arşivi

Makale Araçları