Cilt 38, Sayı 3

Eylül 2014
(9) Özgün Araştırma, (8) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Hastanesi ELISA Laboratuvarına 2002-2008 Yılları Arasında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Oktay Alver
 • Güher Göral
 • İlker Ercan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 141-146 DOI: 10.5152/tpd.2014.3350
Adana’da 2002-2012 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ferit Kuşcu
 • Doğan Barış Öztürk
 • Serdar Gül
 • Mehmet Levent Babayiğit
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 147-150 DOI: 10.5152/tpd.2014.3449
Manisa İlinde 2008-2012 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Bayram Pektaş
 • Koray Öncel
 • Oğuz Alp Özdemir
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 151-154 DOI: 10.5152/tpd.2014.3466
İshalli Hastalarda Bağırsak Amebiyazının Adezin Antijen Testi ve Direkt Mikroskopi ile İncelenmesi
 • Dilara Yıldırım
 • Mürşit Hasbek
 • Naim Nur
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 155-158 DOI: 10.5152/tpd.2014.3478
Ankara İli Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İlköğretim Okullarında Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı
 • Nevin Keskin
 • Ayla Ay Bektaş
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 159-165 DOI: 10.5152/tpd.2014.3557
Ordu İlinde Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Demodex Türlerinin Epidomiyolojisi
 • Ülkü Karaman
 • Zeynep Kolören
 • Özgür Enginyurt
 • Ali Özer
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 166-171 DOI: 10.5152/tpd.2014.3517
Batı İran'da Evcil Köpeklerde Gastrointestinal Zoonoz Parazitler Üzerinde Çalışma
 • Jamal Gharekhani
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 172-176 DOI: 10.5152/tpd.2014.3546
Meglümin Antimoniat Tedavisine Dirençli Dört Kutanöz Leishmaniosis Olgusu
 • Erdal Polat
 • Zekayi Kutlubay
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 177-180 DOI: 10.5152/tpd.2014.3410
Laboratuvar Sıçanlarında (Rattus norvegicus) Giardia muris Enfeksiyonu ve Metronidazol ile Sağaltımı
 • Yunus Emre Beyhan
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 181-184 DOI: 10.5152/tpd.2014.3469

Olgu Sunumu

Serbest Dolaşan İki Genç Kedide Cytauxzoon sp. Enfeksiyonu: Klinikopatolojik Bulgular, Tedavi ve Takip
 • Erika Carli
 • Michele Trotta
 • Eliana Bianchi
 • Tommaso Furlanello
 • Marco Caldin
 • Mario Pietrobelli
 • Laia Solano Gallego
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2014.3540
Renal Kist Hidatik
 • Alparslan Merdin
 • Emine Ögür
 • Çiğdem Çiçek Kolak
 • Fatma Avcı Merdin
 • Filiz Günseren
 • Dilara İnan
 • Özge Turhan
 • Gözde Ongut
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2014.3566
Mezenteriyumdan Kaynaklanan Dev Kist Hidatik Olgusu: Diğer Organlari Etkilemeyen
 • Murat Velioğlu
 • Hüsrev Diktaş
 • Bilal Kabalak
 • Hamdi Tüfekçi
 • Hakan Cermik
 • Ilker Akar
 • Barış Yalçın
 • Alparslan Coşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 194-196 DOI: 10.5152/tpd.2014.3481
Aynı Hastada Fascioliazis ve Bruselloz
 • Özcan Deveci
 • Emel Aslan
 • Alicem Tekin
 • Türkan Toka Özer
 • Recep Tekin
 • Fatma Bozkurt
 • Mehmet Guli Çetinçakmak
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 197-200 DOI: 10.5152/tpd.2014.3352
Fasciola Gigantica’ya Bağlı Kolestaz
 • Remzi Beştaş
 • Kendal Yalçin
 • Muttalip Çiçek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 201-204 DOI: 10.5152/tpd.2014.3212
İstanbul'da Bir Hastada Gözlenen Oftalmomiyazis Eksterna Vakası
 • Aylin Ardagil Akçakaya
 • Fatma Sargın
 • Zeki İlke Aslan
 • Neslihan Sevimli
 • Fariz Sadigov
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2014.3512
Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica
 • Bekir Çelebi
 • Ayşegül Taylan Özkan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2014.3501
Dünyada İlk Kez Bir Kazda Sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu
 • Osman Selçuk Aldemir
 • Emrah Şimşek
 • Adnan Ayan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 211-213 DOI: 10.5152/tpd.2014.3591

Dergi Arşivi

Makale Araçları