Cilt 38, Sayı 2

Haziran 2014
(9) Özgün Araştırma, (6) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
 • Meryem Gencer
 • Sibel Cevizci
 • Suzan Saçar
 • Ahmet Vural
 • Ayşe Nur Çakır Güngör
 • Ahmet Uysal
 • Servet Özden Hacıvelioğlu
 • Merve Çelik
 • Eda Duru
 • Emine Coşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 76-80 DOI: 10.5152/tpd.2014.3355
Bursa İlinde Sıtma Epidemiyolojisi - 2009 - 2012
 • Oktay Alver
 • Efrail Atıcı
 • Güher Göral
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 81-84 DOI: 10.5152/tpd.2014.3425
Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Anemiye Etkisi
 • Nebiye Yentür Doni
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Zeynep Şimşek
 • Dost Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 85-90 DOI: 10.5152/tpd.2014.3149
Adana Yöresinde Sığırlarda Brusellozis, Listeriozis ve Toxoplasmozis Seroprevalansı
 • Şükran Yağcı Yücel
 • Mehmet Yaman
 • Cemal Kurt
 • Cahit Babür
 • Bekir Çelebi
 • Selçuk Kılıç
 • Doğukan Özen
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 91-96 DOI: 10.5152/tpd.2014.3454
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma
 • Hayriye Kırkoyun Uysal
 • Özer Akgül
 • Sevim Purisa
 • Yaşar Ali Öner
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101 DOI: 10.5152/tpd.2014.3327
Petshoplardaki Hamster ve Tavşanlarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
 • Neslihan Sürsal
 • Sami Gökpinar
 • Kader Yildiz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 102-105 DOI: 10.5152/tpd.2014.3338
Deneysel Çalışmalarda Çevresel Değişikliğe Maruz Kalan Fasciola hepatica’nın Salgıladığı Protein Miktarlarının Bir İleri Proteomik Yaklaşımla İncelenmesi
 • Orçun Haçarız
 • Ahmet Tarık Baykal
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 106-110 DOI: 10.5152/tpd.2014.3443
Türkiye Anopheles maculipennis Meigen (Diptera: Culicidae) Populasyonlarında Malathion ve Propoxur Direnci ve Duyarsız Asetilkolinesteraz ile İlişkisi
 • Muhammet Mustafa Akıner
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 111-115 DOI: 10.5152/tpd.2014.3388
Türkiye’de Kapadokya Bölgesinde Simulium (Wilhelmia) Türlerinin (Diptera: Simuliidae) İstilasında Oluşan Ekonomik Kayıplar
 • Savaş Sarıözkan
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
 • Önder Düzlü
 • Elmer W. Gray
 • Peter H. Adler
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 116-119 DOI: 10.5152/tpd.2014.3446

Olgu Sunumu

Dış kaynaklı İki Relaps Plasmodium vivax Olgusu ve Proflakside Primakin
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Asım Ülçay
 • Vedat Turhan
 • Ergenekon Karagöz
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 120-123 DOI: 10.5152/tpd.2014.3159
Böbrekte İzole Dev Kist Hidatik
 • Faruk Özgör
 • Akif Erbin
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Murat Binbay
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 124-126 DOI: 10.5152/tpd.2014.3081
Psöriyazis ve Diyabetes Mellitus Tanılı Hastada Intestinal Strongyloidosis
 • Meryem Iraz
 • Ülkü Karaman
 • Buğçe Topukçu
 • Mehmet Ziya Doymaz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 127-130 DOI: 10.5152/tpd.2014.3304
Sepsis gibi Prezente Olan Eozinofilisiz Fasciola hepatica Vakası
 • Aslı Öner Vatan
 • Bilgül Mete
 • Mücahit Yemişen
 • Abdurrahman Kaya
 • Fatih Kantarcı
 • Neşe Saltoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 131-134 DOI: 10.5152/tpd.2014.3176
Baş Boyun Kanserli Hastada Kutaneöz ve Subkutaneöz Yerleşimli Sıradışı Wohlfahrtia magnifica Vakası
 • Cengiz Çevik
 • Özlem Aycan Kaya
 • Ercan Akbay
 • Mustafa Özkan
 • Ahmet Kahraman
 • Murat Uçak
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 135-137 DOI: 10.5152/tpd.2014.3353
Tropikal Olmayan Bölgelerde Uzun Süre Antibiyotik Tedavisine Cevap Vermeyen Fronkül: Gözden Kaçırılmaması Gereken Bir Tanı; Fronküler Kutanöz Miyazis
 • Hatice Uce Özkol
 • Ömer Çalka
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 138-140 DOI: 10.5152/tpd.2014.3288

Dergi Arşivi

Makale Araçları