Cilt 38, Sayı 1

Mart 2014
(9) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi
 • Abdullah Leblebicier
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2014.3329
Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu
 • Zineb Tlamçani
 • Mohammed Er-Rami
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2014.1401
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Demodex sp.’nin Prevalansı
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Hatice Uce Özkol
 • Abdurrahman Ekici
 • Nuriz Ödemiş
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 9-11 DOI: 10.5152/tpd.2014.3407
Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları
 • Hakan Yabanoğlu
 • Hüseyin Özgür Aytaç
 • Emin Türk
 • Erdal Karagülle
 • Kenan Çalışkan
 • Sedat Belli
 • Fazilet Kayaselçuk
 • Mehmet Akın Tarım
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-16 DOI: 10.5152/tpd.2014.3217
Bartın Yöresi Sığırlarında Dışkı Bakısı İle Tespit Edilen Helmintler
 • Esma Kozan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2014.3362
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
 • Jamal Gharekhani
 • Heidar Heidari
 • Mohammadreza Youssef
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25 DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
Karaciğer Kelebeği Fasciola hepatica'dan Adenozin trifosfataz (ATPaz)’ın Kısmi Saflaştırılması ve Özellikleri
 • Husain Hassan
 • Ali Abeer
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 26-31 DOI: 10.5152/tpd.2014.3251
İzmir’de Sosyo-ekonomik Olarak Farklı İki Okulda Baş Biti Yaygınlığının Araştırılması
 • Mehmet Karakuş
 • Aylin Arıcı
 • Seray Özensoy Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 32-36 DOI: 10.5152/tpd.2014.3447
Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı
 • Gözde Gürelli
 • Mehtap Alay
 • Sevilay Koymalı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40 DOI: 10.5152/tpd.2014.3346

Derleme

Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
 • Fatma Selcan Kuş
 • Feride Kırcalı Sevimli
 • Özlem Miman
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-47 DOI: 10.5152/tpd.2014.3244

Olgu Sunumu

Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mesut Mungan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 48-50 DOI: 10.5152/tpd.2014.3228
Gluteal Bölgede İzole Kist Hidatik
 • Bülent Gürbüz
 • Hakan Baysal
 • Begümhan Baysal
 • Haydar Yalman
 • Mehmet Rafet Yiğitbaşı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 51-54 DOI: 10.5152/tpd.2014.2682
Sol Lomber Bölgede Cilt Altı Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • Adnan Haşlak
 • Erkan Uysal
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 55-57 DOI: 10.5152/tpd.2014.3113
Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu
 • Gülhan Çallı
 • Mücahit Özbilgin
 • Nur Yapar
 • Sülen Sarıoğlu
 • Soykan Özkoç
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 58-60 DOI: 10.5152/tpd.2014.3174
Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
 • Asım Ülçay
 • Gökhan Karaahmetoğlu
 • Vedat Turhan
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67 DOI: 10.5152/tpd.2014.3169
Primer Retroperitoneal Hidatik Kist
 • Ebubekir Gündeş
 • Tevfik Küçükkartallar
 • Murat Çakır
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 68-70 DOI: 10.5152/tpd..2014.2897
Yeni Doğan Kedi Yavrularında Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Aural, Anal ve Umbilikal Myiasis Olgusu
 • Didem Pekmezci
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Mustafa Açıcı
 • Güvenç Gökalp
 • Mehmet Tütüncü
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 71-75 DOI: 10.5152/tpd..2014.3275

Dergi Arşivi

Makale Araçları