Cilt 37, Sayı 3

Eylül 2013
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (6) Olgu Sunumu

Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 0-0

Özgün Araştırma

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested PZR Yöntemi ile Gösterilmesi
 • Hüseyin Can
 • Ayşe Caner
 • Mert Döşkaya
 • Aysu Değirmenci
 • Sabire Karaçalı
 • Yüksel Gürüz
 • Ahmet Üner
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 165-168 DOI: 10.5152/tpd.2013.37
Giardia ve Cryptosporidium Tanısında Direkt Mikroskobi ve Antijen Tarama Testlerinin Karşılaştırılması
 • Nebiye Yentür Doni
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Gülcan Gürses
 • Seray Tümer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 169-173 DOI: 10.5152/tpd.2013.38
Şanlıurfa’da Gastrointestinal Semptomları Olan Hastaların Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar PCR ile Ayrımı
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Nevin Turgay
 • Aysegül Ünver
 • Şebnem Üstün
 • Ulus Akarca
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 174-178 DOI: 10.5152/tpd.2013.39
Kanser Hastası Çocuklarda Bağırsak Paraziti Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Fatih Durak
 • Metin Doğan
 • Metin Atambay
 • Ünsal Özgen
 • Metehan Özen
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 179-185 DOI: 10.5152/tpd.2013.40
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
 • Bekir Oğuz
 • Serdar Değer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2013.41
Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Sitokrom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği ile Araştırılması
 • Bekir Oğuz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 190-194 DOI: 10.5152/tpd.2013.42
Rosacea Ön Tanılı Hastalarda Demodex folliculorum ve Demodex brevis Yaygınlığının Araştırılması
 • Ahmet Yücel
 • Mustafa Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 195-198 DOI: 10.5152/tpd.2013.43
Gökçeada Kıyı Sularındaki Balıkların Parazitik Nematodları
 • Ahmet Akmırza
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 199-202 DOI: 10.5152/tpd.2013.44
Asi Nehri’nden Yakalanan Clarias gariepinus (Burchell, 1822) (Clariidae)’un Tek Trematod Paraziti: Orientocreadium batrachoides Tubangui, 1931 (Orientocreadiidae)
 • Yahya Tepe
 • Mehmet Cemal Oğuz
 • Mark Belk
 • Remzi Özgen
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 203-207 DOI: 10.5152/tpd.2013.45
Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) Larin Digenea Parazitleri
 • Yahya Tepe
 • Mehmet Cemal Oğuz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 208-211 DOI: 10.5152/tpd.2013.46

Olgu Sunumu

Akut Mezenterik İskemi Tanılı Hastanın Operasyon Sonrası Nazogastrik Sondasından Çıkan Ascaris lumbricoides: Olgu Sunumu
 • Ayşegül Çopur Çiçek
 • Deniz Zehra Ulusan Gündoğdu
 • Şahin Direkel
 • Çınar Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 212-215 DOI: 10.5152/tpd.2013.47
Ankilozan Spondilitli Olguda Toxoplasma Üveiti
 • Hülya Deveci
 • Şenol Kobak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 216-218 DOI: 10.5152/tpd.2013.48
Primer Subkutan Kist Hidatik : İki Olgu Sunumu
 • Serden Ay
 • Ahmet Okuş
 • Recep Demirgül
 • Mehmet Ali Eryılmaz
 • Arif Atay
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 219-221 DOI: 10.5152/tpd.2013.49
Yaşlı Bir Hastada Kronik Hastalıklara Eşlik Eden Isosporiyazis: Olgu Sunumu
 • Nevzat Ünal
 • Akif Koray Güney
 • Kemal Bilgin
 • Yücel Yavuz
 • Murat Hökelek
 • Murat Günaydın
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 222-224 DOI: 10.5152/tpd.2013.50
Seyahat İlişkili P. falciparum Sıtması: Dört Olgu
 • Tümer Güven
 • Fatma Civelek Eser
 • Gül R. Yılmaz
 • Rahmet Güner
 • Mehmet A. Taşyaran
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 225-228 DOI: 10.5152/tpd.2013.51
Uganda Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması
 • Hatice Uludağ Altun
 • Yasemin Kurtoğlu Gül
 • Emre Vudalı
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Cemal Bulut
 • Server Yağcı
 • Zeliha Koçak Tufan
 • Sami Kınıklı
 • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2013.52

Dergi Arşivi

Makale Araçları