Cilt 37, Sayı 2

Haziran 2013
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (8) Olgu Sunumu

Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 0-0

Özgün Araştırma

Ordu İlinde 2002-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yeliz Çetinkol
 • Arzu Altunçekiç Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 69-72 DOI: 10.5152/tpd.2013.18
İrrite Bağırsak Sendromunda Dientamoeba fragilis ve Blastocystis spp.’nin Rolü
 • İpek Mumcuoğlu
 • Feride Alaca Coşkun
 • Neriman Aksu
 • Tuğrul Pürnak
 • Çiğdem Güngör
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 73-77 DOI: 10.5152/tpd.2013.19
Aydın Yöresindeki Köpeklerde Echinococcus granulosus Yaygınlığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi
 • Buket Boğa Kuru
 • Süleyman Aypak
 • Nuran Aysul
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 78-83 DOI: 10.5152/tpd.2013.20
Kutanöz Leishmaniasis ve Antalya İlindeki Durumu
 • Önder Ser
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 84-91 DOI: 10.5152/tpd.2013.21
Balb/c Fare Modelinde Alum ve Naltrexone Adjuvan Karışımı Kullanılarak, Toxoplasma gondii Takizoitlerinin ekskratuvar/sekretuvar Antijenleriyle Hazırlanmış Aşının Humoral İmmun Yanıtı Uyarması
 • Khosrow Hazrati Tappeh
 • Zohre Khorshidvand
 • Shahram Shahabi
 • Habib Mohammadzadeh
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 92-96 DOI: 10.5152/tpd.2013.22
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2003-2012 Yılları Sonuçları: 10 Yıllık Değerlendirme
 • Dolunay Gülmez
 • Zeynep Sarıbaş
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 97-101 DOI: 10.5152/tpd.2013.23
Iran’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Mehdi Azami
 • Mojtaba Anvarinejad
 • Behrouz Ezatpour
 • Masoud Alirezaei
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 102-106 DOI: 10.5152/tpd.2013.24
Kuzey Kıbrıs’ta Kanin Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Epidemiyolojisi
 • Seray Özensoy Töz
 • Hatice Ertabaklar
 • Bayram Göçmen
 • Samiye Demir
 • Mehmet Karakuş
 • Suha Kenan Arserim
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Tayfun Çanakçı
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-112 DOI: 10.5152/tpd.2013.25
Türkiye’nin Doğu Kesimlerinde (Bitlis, Muş) Ev Tozu Akar Populasyonundaki Mevsimsel Değişikler
 • Medeni Aykut
 • Ömer Köksal Erman
 • Salih Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 113-117 DOI: 10.5152/tpd.2013.26
Hindistan (Batı Bengal)’daki Tatlısu Kaplumbağalarında Hemogregarin (Apicomplexa) Parazitin Bulunuşu
 • Sabir Hossen Molla
 • Probir K. Bandyopadhyay
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 118-122 DOI: 10.5152/tpd.2013.27

Derleme

Mikrosporidialar ve Mikrosporidiyozis
 • Süleyman Yazar
 • Özgür Koru
 • Berna Hamamcı
 • Ülfet Çetinkaya
 • Ülkü Karaman
 • Salih Kuk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 123-134 DOI: 10.5152/tpd.2013.28

Olgu Sunumu

Blastocystis hominis ile İlişkili Henoch-Schönlein Purpura Vakası
 • Murat Tutanç
 • İbrahim Şilfeler
 • Tümay Özgür
 • Vicdan Köksaldı Motor
 • Ahmet İbrahim Kurtoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 135-138 DOI: 10.5152/tpd.2013.29
Behçet Hastasında Strongyloides stercoralis Hiperenfeksiyon Sendromu
 • İnsu Yılmaz
 • Banu Çağlar
 • Bengü Nisa Akay
 • Gamze Alkız
 • Ayşe Boyvat
 • Aynur Akyol
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 139-142 DOI: 10.5152/tpd.2013.30
Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Strongyloides stercoralis: Olgu Sunumu
 • Keramettin Yanık
 • Adil Karadağ
 • Hakan Odabaşı
 • Nevzat Ünal
 • Levent Altıntop
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 143-146 DOI: 10.5152/tpd.2013.31
Adolesan Olguda Karaciğer Hidatik Kisti ve Bruselloz Birlikteliği
 • Özge Metin Timur
 • Gönül Tanır
 • Çağatay Evrim Afşarlar
 • Gülsüm İclal Bayhan
 • İsmet Faruk Özgüner
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 147-150 DOI: 10.5152/tpd.2013.32
Acil Serviste Sağ Üst Kadran Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Hepatik Toksokara
 • Figen Coşkun
 • Emine Akıncı
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 151-153 DOI: 10.5152/tpd.2013.33
Olgu Sunumu: Mikro Cerrahiye Yardımcı Bir Metot, Hirudoterapi
 • Suat Arusan
 • Batu Bayar
 • Ahmet Gödekmerdan
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 154-156 DOI: 10.5152/tpd.2013.34
Uzun Süreli Karın Ağrısı Şikayeti Olan Hastada Poliparazitizm Olgusu
 • Nihal Doğan
 • Nazmiye Ülkü Koçman
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 157-160 DOI: 10.5152/tpd.2013.35
Sporadik Bir Bölgede: Dört İmport Sıtma Olgusu
 • Emine Parlak
 • Ayşe Ertürk
 • Yasemin Çayır
 • Mehmet Parlak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 161-164 DOI: 10.5152/tpd.2013.36

Dergi Arşivi

Makale Araçları