Cilt 37, Sayı 1

Mart 2013
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (5) Olgu Sunumu

Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 0-0

Özgün Araştırma

Leishmania tropica Promastigotları Üzerine Moksifloksasin, Linezolid ve Kaspofunginin in vitro Antileishmanial Etkisinin Araştırılması
 • Mehmet Emin Limoncu
 • Bayrı Eraç
 • Tuğba Gürpınar
 • Ahmet Özbilgin
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Mine Hoşgör-Limoncu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2013.01
Adana İli Gıda Çalışanlarında Giardia ve Cryptosporidium Prevalanslarının Farklı Yöntemler ile Araştırılması
 • Özlem Bayramoğlu
 • Deniz Pekmezci
 • Fesem Başarı
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 4-8 DOI: 10.5152/tpd.2013.02
Cryptosporidiosis’in Serolojik ve Mikroskobik Tespiti ve İçme Sularının Ookist Yönünden İncelenmesi
 • Cihangir Akdemir
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 9-12 DOI: 10.5152/tpd.2013.03
Blastocystis sp. Subtip 3 Small-subunit Ribozomal Geninin Klonlanması
 • Çağrı Şakalar
 • Yunus Uyar
 • Mehmet Ali Yürürdurmaz
 • Sadık Tokar
 • Huzeyfe Yeşilkaya
 • Esra Gürbüz
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 13-18 DOI: 10.5152/tpd.2013.04
Farelerde Schistosoma mansoni’ye karşı konkomitant bağışıklık
 • Abdel-Moneim Salim
 • Abdel-Rahman Al-Humiany
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 19-22 DOI: 10.5152/tpd.2013.05
Fasciola hepatica Enfeksiyonunun Tanısında micro-ELISA Testinin Değeri
 • Muhsin Kaya
 • Remzi Beştaş
 • Muttalip Çiçek
 • Akın Önder
 • Mehmet Ali Kaplan
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 23-27 DOI: 10.5152/tpd.2013.06
Kistik Ekinokokkozis Şüphesi ile 2005-2011 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Örneklerin Değerlendirilmesi
 • Adil Karadağ
 • Keramettin Yanık
 • Nevzat Ünal
 • Hakan Odabaşı
 • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 28-31 DOI: 10.5152/tpd.2013.07
Sivas’ta İki Yatılı Okulda Baş Biti Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Serpil Değerli
 • Erdoğan Malatyalı
 • Kosta Y. Mumcuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 32-35 DOI: 10.5152/tpd.2013.08
Kuşadası, Aydın’da Doğadan Yakalanan Kum Sineklerinde (Phlebotomus tobbi) Saptanan Entomopatojen Nematod [EPN] ve Biyolojik Kontrol Ajanı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi
 • Mehmet Karakuş
 • Suha K. Arserim
 • Seray Özensoy Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 36-39 DOI: 10.5152/tpd.2013.09
Myxobolus leafa sp. nov. (Myxozoa: Bivalbulida) from the gill filament of Labeo bata (Hamilton) from Manipur, India
 • Hemananda Thounaojam
 • Naorem Mohilal
 • Probir K. Bandyopadhyay
 • Amlan Kumar Mitra
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 40-43 DOI: 10.5152/tpd.2013.10

Derleme

Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu
 • Mert Döşkaya
 • Ayşe Caner
 • Hüseyin Can
 • Sultan Gülce İz
 • Aysu Değirmenci
 • A. Yüksel Gürüz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 44-46 DOI: 10.5152/tpd.2013.11
Dünyada Kistik Ekinokokkoz Epidemiyolojisi
 • Özlem Tünger
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 47-52 DOI: 10.5152/tpd.2013.12

Olgu Sunumu

Peniste Dev Hiperkeratotik Kutanöz Layşmanyazis Olgusu
 • Mehmet Gülüm
 • Yavuz Yeşilova
 • Murat Savaş
 • Halil Çiftçi
 • Ercan Yeni
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 53-54 DOI: 10.5152/tpd.2013.13
Kronik Steroid Kullanan İmmunsuprese Hastada Strongyloidoza Bağlı Loeffler Sendromu
 • Özlem Özen Ekmekci
 • Meryem Tahmaz
 • Semih Altıparmak
 • Gülnar Gülaçtı
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
 • Sezer Sepetcioğlu
 • Y. Ali Öner
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 55-57 DOI: 10.5152/tpd.2013.14
Hipereosinofili ile Başvuran Bir Pediatrik Olgu: Viseral Larva Migrans
 • Çiğdem Ecevit
 • Özlem Bağ
 • Canan Vergin
 • Aysel Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 58-60 DOI: 10.5152/tpd.2013.15
Dev Böbrek Kistik Ekinokok Hastalığı: Olgu Sunumu
 • Cavit Ceylan
 • Öner Odabaş
 • T. Ahmet Serel
 • Özkan Baytok
 • Tülay Temuçin
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 61-63 DOI: 10.5152/tpd.2013.16
Hidatik Hastalıkta Atipik Prezentasyon: Hemoptizi
 • Yasemin Özsürekçi
 • Aslınur Özkaya Parlakay
 • Ali Bülent Cengiz
 • Melda Çelik
 • Ateş Kara
 • Nural Kiper
 • Güzin Cinel
 • Berna Oğuz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 64-68 DOI: 10.5152/tpd.2013.17

Dergi Arşivi

Makale Araçları