Cilt 36, Sayı 4

Aralık 2012
(1) Editörden, (11) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Editörden

EDİTÖRDEN
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 0-0

Özgün Araştırma

Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi
 • Semra Özçelik
 • Zeynep Sümer
 • Serpil Değerli
 • Erdoğan Malatyalı
 • Haldun Sümer
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 193-197 DOI: 10.5152/tpd.2012.47
Sivas İlinde Potansiyel Patojen Serbest Yaşayan Amip Türlerinin Musluk Sularında ve Çevresel Su Kaynaklarında Yaygınlığı, İzolasyonu ve Morfotiplendirmesi
 • Semra Özçelik
 • Kübra Açıkalın Coşkun
 • Önder Yünlü
 • Ahmet Alim
 • Erdoğan Malatyalı
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 198-203 DOI: 10.5152/tpd.2012.48
Adıyaman’da 2000-2011 Yılları Arasında Aktif ve Pasif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Olguları
 • Tuncay Çelik
 • Servet Kölgelier
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2012.49
Ürolojik Kanserli Hastalarda Demodex folliculorum Araştırılması
 • Mehmet İnci
 • Özlem Aycan Kaya
 • Melek İnci
 • Erkan Yula
 • Hasan Gökçe
 • M. Murat Rifaioğlu
 • Onur Demirtaş
 • Erhan Yengil
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2012.50
Bağırsak Parazitlerinin Tanısında Direkt Mikroskobik İncelemedeki Bireysel Farklılıkların Karşılaştırılması
 • Nihal Doğan
 • Yasemin Öz
 • Nazmiye Ülkü Koçman
 • Ayşe Feyda Nursal
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 211-214 DOI: 10.5152/tpd.2012.51
Larval Çengellerinin Uzunluğunun Ölçülmesi ile Echinococcus granulosus Sensu Lato G1 ve G6 Genotiplerinin Ayrılması
 • Majid Fasihi Harandi
 • Elham Hajialilo
 • Mostafa Shokouhi
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 215-218 DOI: 10.5152/tpd.2012.52
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarına 2009-2011 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Vesile Yazıcı
 • Tahir Oruç
 • Elif Ören
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 219-221 DOI: 10.5152/tpd.2012.53
Samsun’da Sülünlerde (Phasianus colchicus) Nekropsi ve Dışkı Bakısında Saptanan Helmintler
 • Ali Tümay Gürler
 • Cenk Soner Bölükbaş
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Şinasi Umur
 • Mustafa Açıcı
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 222-227 DOI: 10.5152/tpd.2012.54
Kastamonu Civarındaki Evcil Sığırların (Bos taurus taurus) İşkembesinde Tespit Edilen İki Siliyat Türü Entodinium palmare ve E. okoppensis (Protista: Ciliophora: Ophryoscolecidae) Hakkında
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 228-231 DOI: 10.5152/tpd.2012.55
Irak’ta Kaya Güvercini (Columba livia) Parazitleri: Türler ve Önemi
 • Shlemon Al-Barwari
 • Isam Saeed
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 232-239 DOI: 10.5152/tpd.2012.56
Kuzey Irak’ın Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Parazitleri
 • Shlemon Al-Barwari
 • Isam Saeed
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 240-246 DOI: 10.5152/tpd.2012.57

Olgu Sunumu

Karaciğer Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli
 • Selma Usluca
 • Tonay İnceboz
 • Tarkan Unek
 • Ümit Aksoy
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 247-250 DOI: 10.5152/tpd.2012.58
Hidatik Akut Pankreatit
 • Özlem Özer Çakır
 • Hüseyin Ataseven
 • Ali Demir
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 251-253 DOI: 10.5152/tpd.2012.59
Kulak Kanalı İçinde Hyalomma Cinsi Kene Isırığına Bağlı Fasiyal Sinir Paralizi
 • Müzeyyen Doğan
 • Cem Devge
 • Özlem Tanrıöver
 • Yavuz Selim Pata
 • Meral Sönmezoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 254-257 DOI: 10.5152/tpd.2012.60
Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
 • Mustafa Demirci
 • Mehmet Ünlü
 • Fatma Fidan
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 258-259 DOI: 10.5152/tpd.2012.61
Yabani Bir Tavşanda (Lepus europaeus, L.) ilk Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae). Türkiye Phthiraptera faunası için yeni kayıt
 • Bilal Dik
 • Uğur Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 260-263 DOI: 10.5152/tpd.2012.62

Dergi Arşivi

Makale Araçları