Cilt 36, Sayı 3

Eylül 2012
(1) Editörden, (12) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Editörden

EDİTÖRDEN
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 0-0

Özgün Araştırma

Aydın İlinde Beta Talasemi Majorlü Olgularda Anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması
 • Sacide Karakaş
 • Serçin Özlem
 • Ayfer Metin Tellioğlu
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 133-136 DOI: 10.5152/tpd.2012.32
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarına 2006-2010 Yıllarında Toxoplasmosis Şüphesi ile Başvuran Hastaların Serolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Selin Bölük
 • Beyhan Cengiz Özyurt
 • Nogay Girginkardeşler
 • Ali Ahmet Kilimcioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 137-141 DOI: 10.5152/tpd.2012.33
Aydın İlinin Farklı Bölgelerinde Ultrason ve Serolojik Yöntemlerle Kistik Ekinokokkoz Araştırılması ve Eğitim Çalışmaları
 • Hatice Ertabaklar
 • Yelda Dayanır
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 142-146 DOI: 10.5152/tpd.2012.34
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği’nde 2006-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı
 • Didem Düzyol
 • Ali Ahmet Kilimcioğlu
 • Beyhan Cengiz Özyurt
 • Hülya Özkan
 • Nogay Girginkardeşler
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 147-151 DOI: 10.5152/tpd.2012.35
Türkiye’nin Farklı İllerindeki Tek Tırnaklılarda Karaciğer Trematodlarının Yaygınlığı
 • Emel Soykan
 • Hatice Öge
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 152-155 DOI: 10.5152/tpd.2012.36
Erzurum İli Kırsalında Halkın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Serhat Vançelik
 • Ümit Avşar
 • Zekeriya Aktürk
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 156-159 DOI: 10.5152/tpd.2012.37
Mısır’daki Yerli Bitkilerin Bazı Parazitik Vektörlere Karşı Olan Etkisinin Laboratuvarda Değerlendirilmesi
 • Eman Taher
 • Narmeen Mahmoud
 • Maha Mahmoud
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 160-165 DOI: 10.5152/tpd.2012.38
Kırmızı Bıyıklı Bülbül’de (Pycnonotus jocosus) Parazitlenen İki Phthirapteran Türünün Yumurtlama Paterni ve Yumurta Bırakma Bölgeleri
 • Arun Kumar Saxena
 • Gaurav Arya
 • Nayanci Bansal
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 166-168 DOI: 10.5152/tpd.2012.39
Türkiye’de ilk Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: Actinedida: Cheyletidae) olgusu ve Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) (Diptera: Pupipara: Hippoboscidae)’ lerdeki yaygınlığı
 • Bilal Dik
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 169-173 DOI: 10.5152/tpd.2012.40
Tahtalı Baraj Gölü’ndeki (İzmir) Sazan’ın (Cyprinus carpio L., 1758) Metazoon Parazitleri
 • Hatice Karakişi
 • Seda Demir
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 174-177 DOI: 10.5152/tpd.2012.41
Dakka, Bangladeş’den Bir Solucan Türü Metaphire peguana Rosa (1890)’da Yeni Bir Gregarin Parazit Türü Rhynchocystis silvae sp. nov. (Apicomplexa: Eugregarinida)
 • Sutapa Sarkar
 • Probir K. Bandyopadhyay
 • Bayram Göçmen
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 178-181 DOI: 10.5152/tpd.2012.42
18-45 Yaş Grubu Kadınlarda, Trichomonas vaginalis ve Diğer Mikroorganizmaların Vajinal Akıntı Örneklerinden Mikroskobik Olarak İncelenmesi
 • Recep Keşli
 • Bayram Pektaş
 • Mehmet Özdemir
 • Oğuzhan Günenc
 • Erkan Coşkun
 • Mahmut Baykan
 • Bülent Baysal
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 182-184 DOI: 10.5152/tpd.2012.43

Olgu Sunumu

Bir Pedikülid Olgusu: Pedikülozis Kapitisin Neden Olduğu Otosensitizasyon Dermatiti
 • Zennure Takcı
 • Özlem Tekin
 • Ayşe Serap Karadağ
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 185-187 DOI: 10.5152/tpd.2012.44
Olgu Sunumu: Elefentiazis
 • Ergenekon Karagöz
 • Gökhan Karaahmetoğlu
 • Ali Acar
 • Vedat Turhan
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 188-190 DOI: 10.5152/tpd.2012.45
Malavi Gölünden Bulaşan Persistan Bir Üriner Şistozomiyaz Olgusu
 • Mustafa Taner Yıldırmak
 • Funda Şimşek
 • Habip Gedik
 • Arzu Kantürk
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 191-192 DOI: 10.5152/tpd.2012.46

Dergi Arşivi

Makale Araçları