Cilt 34, Sayı 2

Haziran 2010
(2) Olgu Sunumu, (9) Özgün Araştırma, (3) Derleme, (1) Düzeltme

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Visseral Leishmaniasisde Amfoterisin B’nin Etkinliği
 • Seda GEYLANİ GÜLEÇ
 • Yasemin KIZILYER
 • Serap KARAMAN
 • Ela ERDEM
 • Nafiye URGANCI
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 73-75
Nadir Bir Gastroenterit Etkeni: Cyclospora
 • Meltem TAŞBAKAN
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Hüsnü PULLUKÇU
 • Oğuz Reşat SİPAHİ
 • Tansu YAMAZHAN
 • Nevin TURGAY
 • Sercan ULUSOY
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 95-97

Özgün Araştırma

Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması
 • Mustafa Sinan AKTAŞ
 • Yunus Emre ÖZKANLAR
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Cahit BABÜR
 • İbrahim BALKAYA
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 76-80
Sinop Yöresinde Kırsal Kesimde Yaşayan İnsanlarda Babesia microti Seroprevalansı
 • Ömer POYRAZ
 • Turabi GÜNEŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 81-85
Kars Yöresinde Köpeklerde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in Seropozitifliği
 • Yunus GICIK
 • Barış SARI
 • Cahit BABÜR
 • Bekir ÇELEBİ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 86-90
Periodontal Hastalığı Bulunan Kişilerde Diş Eti Plaklarında Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Araştırılması
 • Moin ABUALQOMSAAN
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 91-94
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi ve Dışkı Bakısı ile Saptanan Helmintler
 • Yunus Emre BEYHAN
 • Ali Tümay GÜRLER
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 98-101
Çeşitli Sıcaklık Derecelerinin Kedi Dışkısındaki Aelurostrongylus Abstrusus 1. Dönem Larvasının Canlılığına Etkisi
 • Sami GÖKPINAR
 • Kader YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 102-105
Hocallı ve Turunçlu (Adana) Köylerinde Phlebotomus (Diptera; Psychodidae; Phlebotomine) Türlerinin Populasyon Yoğunluğu ve Kutanöz Leishmaniasis ile İlişkisi
 • Ekrem ATAKAN
 • Muhsin AKBABA
 • Zeynel SÜTOLUK
 • Davut ALPTEKİN
 • Hakan DEMİRHİNDİ
 • Selen KİS ULUDAĞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 106-111
Kunduzlar Baraj Gölü (Kırka, Eskişehir)’nde Yaşayan Bazı Balıkların Ligula intestinalis Plerocercoid L., 1758 Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar
 • Musa ÖZBEK
 • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 112-117
Kocadere Deresi (Bursa)’ndeki Tahta Balıkları (Blicca bjoerkna L. 1758)’nın Helmint Parazitleri
 • Mevlüt Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
 • Veli Yılgör ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 118-121

Derleme

Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Yaklaşımlar ve Problemler
 • Adil ALLAHVERDIYEV
 • Melahat BAĞIROVA
 • Rabia ÇAKIR KOÇ
 • Olga Nehir ÖZTEL
 • Serhat ELÇİÇEK
 • Sezen Canım ATEŞ
 • Tuğçe Deniz KARACA
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 122-130
Keneler ve Kenelerin Taşıdığı Bazı Önemli Hastalıklar
 • Aycan Nuriye GAZYAĞCI
 • Meral AYDENİZÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 131-136
Göze Yerleşen Protozoon ve Artropodlar
 • Sami GÖKPINAR
 • Meral AYDENİZÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 137-144

Düzeltme

DÜZELTME
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 145-145

Dergi Arşivi

Makale Araçları