Cilt 33, Sayı 3

Eylül 2009
(12) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Kayseri’de Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Melek İNCİ
 • Gülhan YAĞMUR
 • Tülin AKSEBZECİ
 • Esma KAYA
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 191-194
Kistik Ekinokokkozis Tanısında Ticari İndirekt Floresan Antikor (IFA), İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) Testleri ve Laboratuvarımızda Hazırladığımız IFA Testinin Karşılaştırılması
 • Uysal Elif BİLGE
 • Mehmet ÖZDEMİR
 • Mahmut BAYKAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 195-198
Protoskoleks Çengel Morfometrisi Kullanılarak Echinococcus granulosus Suşunun Tespiti
 • Kader YILDIZ
 • I. Safa GURCAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 199-202
Eozinofil Sayısı Yüksek Olanlarda Kistik Ekinokokkozis Araştırılmalı mı?
 • Senem YAMAN KARADAM
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Cavide SARI
 • Yelda DAYANIR
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 203-206
Bağırsak Paraziti Olan Hastalarda Serum Leptin Düzeyleri
 • Aslıhan KARUL
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Eylem KARATAŞ
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 207-211
Türkiye’de, Çobanaldatanlarda (Caprimulgus europaeus L.) İlk Mulcticola hypoleucus (Denny, 1842) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu
 • Bilal DİK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 212-214
Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 215-217
Domuz Dışkılarında İnsan Sağlığı Bakımından Önem Taşıyan Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Hayriye KIRKOYUN UYSAL
 • Özden BORAL
 • Kemal METİNER
 • Atilla ILGAZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 218-221
Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • M. Serdar DEĞER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 222-226
2002-2007 Yılları Arasında Diyarbakır’da Histopatolojik Tanı Alan Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Selver ÖZEKİNCİ
 • Şule BAKIR
 • Bülent MIZRAK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 232-235
Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L.’un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Esra KURUPINAR
 • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 248-253
Hindistan’daki Bir Toprak Solucanı, Eutyphoeus quaripapillatus Michelsen, 1907’ndan Monocystis constricta n. sp. (Protozoa: Apicomplexa: Monocystidae)’nın Tespiti
 • Probir K. BANDYOPADHYAY
 • Amlan Kumar MITRA
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 254-258

Derleme

Araştırmalarda Melez Tasarımlar
 • Aliye MANDIRACIOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 227-231

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Primer Renal Hidatik Kist
 • Ali BEYTUR
 • Ülkü KARAMAN
 • Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI
 • Yusuf YAKUPOĞULLARI
 • Yücel TATAR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 236-238
Olgu Sunumu: Akut Bakteriyel Toplum Kökenli Pnömoni Kliniğini Taklit Eden Ascaris lumbricoides’e Bağlı Bir Löffler’s Sendromu
 • Ali ACAR
 • Oral ÖNCÜL
 • Şaban ÇAVUŞLU
 • Oğuzhan OKUTAN
 • Zafer KARTALOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 239-241
Olgu Sunumu: Prüritus ve Deri Lezyonlu Bir Hastada Dermanyssus gallinae
 • Cihangir AKDEMİR
 • Erim GÜLCAN
 • Pınar TANRITANIR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 241-244
Türkiye’de Bir Kızıl Sincapta (Sciurus vulgaris L.) Eimeria lancasterensis Olgusu
 • Özlem ÖZMEN
 • Bayram Ali YUKARI
 • Mehmet HALIGÜR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 245-247

Dergi Arşivi

Makale Araçları