Cilt 32, Sayı 2

Haziran 2008
(1) Editöre Mektup, (15) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Editöre Mektup

EDİTÖRE MEKTUP
 • Zafer Karaer
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 0-0

Özgün Araştırma

Kan Donörlerinde Sıtma Araştırılması ve Optimal Hızlı Sıtma Testinin Klasik Yöntemle Karşılaştırılması
 • Hakan TEMİZ
 • Kadri GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 99-102
Yeni Düzenlenen Leishmania major Aşısının Güvenlik ve Toksisitesinin Balb/c ve Beyaz Laboratuvar Farelerinde Denenmesi
 • Afshineh LATIFYNIA
 • Saleh MOHAGHEGH HAZRATI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 103-108
Kanser Tanısı Almış Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
 • Ülkü KARAMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Nilgün DALDAL
 • Cemil ÇOLAK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 109-112
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarına Gelen Erişkin Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • Nilgün DALDAL
 • Cemil ÇOLAK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 113-115
Erzurum Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Türlerinin Prevalansı
 • Barış SARI
 • Mustafa Sinan AKTAŞ
 • Mükremin Özkan ARSLAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 116-119
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
 • Nihal DOĞAN
 • Canan DEMİRÜSTÜ
 • Aşkın AYBEY
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 120-125
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Şeyda ÇALIŞKAN
 • Ayşe WILLKE
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 126-129
Arslanbey İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Sarper ERDOĞAN
 • Ayşe WILLKE
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 130-133
Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide’nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması
 • Alparslan YILDIRIM
 • Vehbi GÜNEŞ
 • Anıl İÇA
 • Savaş SARIÖZKAN
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
 • Hasan ALBASAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 134-138
Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu
 • Nihal DOĞAN
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Özlem MİMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 139-141
Türkiye’de, Tarla Sincaplarının (Citellus citellus (L.)) Ektoparazitleri
 • Uğur USLU
 • Bilal DİK
 • Ahmet GÖKÇEN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 142-145
Türkiye’de, Konya Yöresindeki Yaban Tavşanlarında (Lepus europaeus L.) Bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae)Türlerinin Yaygınlığı
 • Bilal DİK
 • Ugur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 146-148
Türkiye’de Bir Kara Akbaba’da (Aegypius monachus L.) ilk Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae)
 • Bilal DİK
 • Elif YAMAÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 149-152
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Parazitleri
 • Onur TOSUN
 • Mustafa YAMAN
 • Çiçek AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 153-157
Şeritli Semender (Triturus vittatus (Jenyns, 1835)) ve Pürtüklü Semender (Triturus karelinii (Strauch, 1870))’lerin Helmint Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 158-160

Olgu Sunumu

Bir Süredir Türkiye’de Yaşayan Ganalı Bir Hastada Schistosoma haematobium Enfeksiyonu
 • Süleyman YAZAR
 • Murat SİPAHİOĞLU
 • Aydın ÜNAL
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
 • Cengiz UTAŞ
 • Oktay OYMAK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 161-163
Malatya’da Alveolar Echinococcosis Olgusu
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • Özlem MİMAN
 • Neşe KARADAĞ
 • Gökhan SÖĞÜTLÜ
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 164-166
Karaciğer Kist Hidatiğinde Postoperatif Hipernatremi: Bir Olgu Sunumu
 • Ufuk ÇOBANOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 167-170
Olgu Sunumu: Kronik Karın Ağrısıyla Seyreden Strongyloidosis
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Devrim DÜNDAR
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 171-173
Bir Kadında Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Ürogenital Myiasis
 • Esin GÜVEN
 • Sırrı KAR
 • Nihal DOĞAN
 • Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 174-176

Derleme

Helmintlerde Tespit, Boyama ve Kalıcı Preparat Yapımı
 • Ahmet GÖKÇEN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 177-181

Dergi Arşivi

Makale Araçları