Cilt 31, Sayı 4

Aralık 2007
(22) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları
 • Ülkü KARAMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Safa YAŞAR
 • Cemil ÇOLAK
 • Özlem MİMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 245-248
Bursa’da Sıtma
 • Oktay ALVER
 • Emel YILMAZ
 • Sevim AKÇAĞLAR
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 249-255
Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu
 • Yusuf ÖNLEN
 • Gülnaz ÇULHA
 • Sabahattin OCAK
 • Lütfü SAVAŞ
 • Murat GÜLLÜ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-259
Bağışıklık Sistemi Normal Bir Hastada Toksoplasmik Hepatit
 • Nihal DOĞAN
 • Sare KABUKÇUOĞLU
 • Eser VARDARELİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 260-263
Ankara Yöresinde Sportif Amaçlı Yetiştirilen Atlarda Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması
 • Zeynep GÜÇLÜ
 • Zafer KARAER
 • Cahit BABÜR
 • Selçuk KILIÇ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 264-267
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Küçük Ruminantlarda Theileria Enfeksiyonları
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 268-271
Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda Kesilen Koyunlarda Sarcocystis Türlerinin Yaygınlığı
 • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN
 • Zafer KARAER
 • Aycan Nuriye İLKME
 • Hasan Tarık ATMACA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 272-276
Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği
 • Olcay ÖZÇAKIR
 • Semra GÜRESER
 • Sibel ERGÜVEN
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Rezzan TOPALOĞLU
 • Gülşen HASÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 277-282
İndirekt Hemaglütinasyon Testi (IHA) Yöntemi ile Kistik Ekinokkokoz Şüpheli Hastaların Serumlarında Antikor Varlığının Araştırılması
 • Mehtap EŞGİN
 • Metin AKTAŞ
 • Şule COŞKUN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 283-287
Türkiyenin Kuzey Batı Bölümünde Toxocara canis İnfeksiyonu Seroepidemiyolojisi
 • Nihal DOĞAN
 • Ener Çağrı DİNLEYİCİ
 • Özcan BOR
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 288-291
Avitellina centripunctata ve Thysaniezia ovilla’nın Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile İncelenmesi
 • Kader YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 292-295
Blefaritli Hastalar ve Sağlıklı Bireylerin Kirpik Folikülünde Demodeks folliculorum Sıklığının Karşılaştırılması
 • Meral TÜRK
 • Ilgin ÖZTÜRK
 • Asli Gamze ŞENER
 • Safiye KÜÇÜKBAY
 • İlhan AFŞAR
 • Ahmet MADEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 296-297
Türkiye’de Kızıl Şahinlerde (Buteo rufinus) Bulunan Mallophaga Türleri
 • Bilal DİK
 • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 298-301
Türkiye’de Yabani ördekler (Subfamily, Anatinae) Üzerinde İlk Defa Bulunan Freyana anatina Koch, 1844 (Acarina, Freyanoidae)
 • Nursel AKSIN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 302-305
Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa ÖZYURT
 • Özgür KURT
 • Ozan YAMAN
 • Nurittin ARDIÇ
 • Tunçer HAZNEDAROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 306-308
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
 • Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Hanifi KÖRKOCA
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 309-312
Kistik Ekinokokkoz : Bir Toplum Bilgilendirme ve Farkındalık Yaratma Çalışması
 • Semra ÖZÇELIK
 • Lütfü KENGEÇ
 • Ali ÇELIKSÖZ
 • Serpil DEĞERLI
 • Ahmet Duran ATAŞ
 • Ömer POYRAZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 313-317
Sarımsak (Allium Sativum) Özütü Skolosidal Ajan Olarak Kullanılabilir Mi?
 • Semra ÖZÇELİK
 • Zeynep SÜMER
 • Serpil DEĞERLİ
 • Fatih OZAN
 • Atalay SÖKMEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 318-321
Helmint Enfeksiyonlarında Alternatif Kontrol Yaklaşımları
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Ahmet DOĞANAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 322-326
Raphidascaris Acus (Bloch, 1779)’ta ve Konağında (Esox lucius L., 1758) Bazı Ağır Metallerin Birikimi
 • Selda TEKİN-ÖZAN
 • İsmail KIR
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 327-329
Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Isam SAEED
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 330-336
Irak’ın Bazı Amfibilerinin Metazoan Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
 • Isam SAEED
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Kawther I. AL-HARMNI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 337-345

Dergi Arşivi

Makale Araçları