Cilt 31, Sayı 3

Eylül 2007
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Diyarbakır’da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi
 • M. Bahadır SUCAKLI
 • Günay SAKA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 165-169
Kars Yöresinde Atlarda Babesia (Theileria) equi’nin (Laveran, 1901) Seropozitifliği
 • Taraneh ÖNCEL
 • Gülay VURAL
 • Yunus GICIK
 • Mükremin Özkan ARSLAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 170-172
Theileria annulata Tams1 Geninin PCR-RFLP Analizi
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 173-175
Çiğ Köftenin Yaygın Tüketildiği Şanlıurfa İlinde Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı
 • Fikret TEKAY
 • Erdal ÖZBEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 176-179
Az Sayıdaki Eimeria Ookistlerinden Toplam Nükleik Asit Eldesi İçin Yeni Bir Metod
 • Galip KAYA
 • Colin DALE
 • Ian MAUDLIN
 • Kenton MORGAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 180-183
Blastocystis hominis Patojenitesi: Bir Klinik Değerlendirme
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
 • Salih ARIKAN
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 184-187
Dışkıda Entamoeba histolytica’nın Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Birlikte Değerlendirilmesi
 • Sema TUNCAY
 • Tonay INCEBOZ
 • Leyla ÖVER
 • Gülter YALÇIN
 • Selma USLUCA
 • Serap ŞAHİN
 • Songül Bayram DELİBAŞ
 • Ümit AKSOY
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 188-193
İnsanda Bulunan Echinococcus multilocularis Suşunun Rattus norvegicus’ta in vivo Kültivasyonu ile Türkiye’de İlk Olarak İzole Edilmesi
 • Tonay INCEBOZ
 • Metin KORKMAZ
 • Fehmi ÇELEBİ
 • Ahmet ÜNER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 194-196
Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi
 • Esma KOZAN
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 197-200
Malatya Devlet Hastanesi Yedi Yıllık Korpo-Parazitolojik İnceleme Sonuçlarının Retrospektif Analizi
 • Mehmet KÖROĞLU
 • Yusuf YAKUPOĞULLARI
 • Rüstem TURHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 201-204
Rize Şehrinde Özel Kreşlerdeki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Taranması
 • Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
 • Şengül ALPAY KARAOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 205-207
Afyonkarahisar ve Eskişehir İllerindeki Sokak Köpeklerinde Görülen Gastrointestinal Cestod ve Nematod Enfeksiyonları
 • Esma KOZAN
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Fatih Mehmet BİRDANE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 208-211
Danaların Linognathus vituli ve Bovicola bovis Enfestasyonlarının Cypermethrin ile Tedavisi
 • Semra OKURSOY
 • Mustafa Necati MUZ
 • M. Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 212-214
Bir Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos) Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935 (Fam: Filariidae) Olgusu
 • Mehmet YAMAN
 • Erol AYAZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 215-218
Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ü. Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 219-224
Develerin Helmint Enfeksiyonları
 • Süleyman AYPAK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 225-228
Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası
 • Hikmet S. YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 229-231
Kovada Gölü (Isparta)’ndeki Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’ın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
 • İsmail KIR
 • Selda TEKİN ÖZAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 232-236
Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarından İki Balık Türünü Parazitleyen Üç Cymothoid Türünden Monogenean, Cyclocotyla bellones Üzerine Rapor
 • Kemal SOLAK
 • Ahmet ÖKTENER
 • Jean-Paul TRILLES
 • Cüneyt Nadir SOLAK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 237-238
Türkiye’den Pennella balaenopterae Koren and Danielssen, 1877 (Copepoda: Pennelidae)’nın İlk Raporu
 • Erdoğan ÇİÇEK
 • Ahmet ÖKTENER
 • Osman Bahadır ÇAPAR
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 239-241

Dergi Arşivi

Makale Araçları