Cilt 31, Sayı 2

Haziran 2007
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Ankara Yöresinde Sportif ve Gösteri Amaçlı Yetiştirilen Atlarda Babesia caballi (Nuttall, 1910) ve Theileria equi (Syn. Babesia equi, Laveran, 1901)’nin Yayılışının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
 • H. Zeynep GÜÇLÜ
 • K. Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 89-93
Erzincan Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis’in Reverse Line Blotting Yöntemi ile Araştırılması
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 94-97
Olgu Sunumu: Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli İnfeksiyonu
 • Özgür KORU
 • R. Engin ARAZ
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Sibel ERGÜVEN
 • Müjdat YENİCESU
 • Bayram PEKTAŞ
 • Mehmet TANYÜKSEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 98-100
Akciğer Hidatik Kistlerinde Usnik Asit, Betadine, Savlosol ve Desderman’ın Protoskoleksler Üzerine Germisid Etkinliğinin Araştırılması
 • Hıdır ESME
 • İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
 • Okan SOLAK
 • Osman Nuri DİLEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 101-104
Kistik Echinococcosis’de Canlılık Tayininde Kullanılan Çeşitli Boyama Yöntemlerinin İstatistiksel Analizi
 • Alparslan YILDIRIM
 • Anıl İÇA
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 105-108
Veteriner Hekimlerde Kistik Ekinokokkozis Seroprevalansının Araştırılması
 • Selçuk KILIÇ
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Bekir ÇELEBİ
 • Cahit BABÜR
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 109-111
Aspiculuris tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kontrolsuz Levamizol’un Karşılaştırmalı Etkisi
 • Erol AYAZ
 • İdris TÜREL
 • Nalan ÖZDAL
 • Hasan Altan AKKAN
 • Hanefi ÖZBEK
 • İhsan KELEŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 112-114
Çeşitli Hasta ve Yaş Gruplarında Demodex sp. Görülme Sıklığı
 • Özlem M AYCAN
 • G. Harika OTLU
 • Ülkü KARAMAN
 • Nilgün DALDAL
 • Metin ATAMBAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-118
Yabani Tavşanlarda (Lepus eurapeus, L.) Görülen Haemodipsus Türleri. Türkiye Bit Faunası İçin İki Yeni Tür
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 119-122
Gaitada Parazit İncelemesinde Kullanılan Yoğunlaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Nilay ÇÖPLÜ
 • Ayşegül GÖZALAN
 • Levent AKIN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 123-128
Kütahya’da Parazitoloji Laboratuvar Sonuçlarının 15 ve Üzeri Yaş Grubunda Değerlendirilmesi
 • Cihangir AKDEMİR
 • Rami HELVACI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 129-132
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 2005 Yılı Boyunca Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Aysu DEĞİRMENCİ
 • Naser SEVİL
 • Koray GÜNEŞ
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 133-135
Aydın İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Mutfak Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Vesile YAZICI
 • Fatih SIRIKEN
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 136-138
Elazığ’daki Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Ektoparazit ve Bağırsak Paraziti Yaygınlığının Araştırılması
 • Mustafa YILMAZ
 • Ebru KORKMAZ
 • Selahattin KARAKOÇ
 • Şahin YAZTÜRK
 • Ahmet KİZİRGİL
 • Yusuf YAKUPOĞULLARI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 139-141
Çamlıhemşin Sağlık Merkezi’nde Temmuz 2005 – Ocak 2007 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
 • Ünzile EFE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 142-144
Sarımsak (Allium sativum) ve Geleneksel Tedavide Kullanımı
 • Erol AYAZ
 • Hüseyin Can ALPSOY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 145-149
Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata)’nın Dicrocoeliidae Larval Safhalarıyla İzmir (Türkiye)’de Doğal Enfeksiyonu
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 150-153
Türkiye Balıklarından Beş Ektoparazit
 • Ahmet ÖKTENER
 • Jean Paul TRİLLES
 • Ioannis LEONARDOS
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 154-157
Enne Baraj Gölünden Alburnus alburnus Lin.,1758, İnci Balığında Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 (Copepoda: Poecilostomatoida) İnfestasyonları
 • Mustafa KOYUN
 • Faik Naci ALTUNEL
 • Ahmet ÖKTENER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 158-161
Kovada Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi
 • İsmail KIR
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 162-164

Dergi Arşivi

Makale Araçları