Cilt 31, Sayı 1

Mart 2007
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Hastanemizde Dört Yıllık Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 1-3
Konya Yöresinde Yumurta Tavuklarında Sabin-Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Funda ALTINÖZ
 • Cahit BABÜR
 • Selçuk KILIÇ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 4-6
Aksenik Kültürlerde Acanthamoeba Trofozoitleri Üzerindeki Gözlemler ve Bunların Farklı Boyalarla Boyanma Özellikleri
 • Zübeyde AKIN POLAT
 • Semra ÖZÇELİK
 • Ayşe VURAL
 • Gülendame SAYGI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 7-13
Giardiosisli Hastalarda Serum Çinko (Zn) Düzeyleri
 • Çağatay TAŞKAPAN
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem M AYCAN
 • Fatma ÖZYALIN
 • Saim YOLOĞLU
 • Özlem MİMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 14-16
Mersin İlinde İlkokul Öğrencilerinde Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
 • Feza OTAĞ
 • Gönül ASLAN
 • Gürol EMEKDAŞ
 • Esin AYDIN
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Kemal ÇEBER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 17-19
Bitlis Yöresinde Koyunlarda Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 20-24
Bağışıklık Sistemi Sağlam Bir Çocukta Isosporiasis: Olgu Sunumu
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Şükran KÖSE
 • Enis KAYRAN
 • M. Emin LİMONCU
 • Özgür KURT
 • Ahmet ÖZBİLGİN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 25-27
Blastocystis hominis Fırsatçı Bir Patojen mi?
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Murat HÖKELEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 28-36
Kütahya’da Parazitoloji Laboratuvar Sonuçlarının 15 ve Üzeri Yaş Grubunda Değerlendirilmesi
 • Cihangir AKDEMİR
 • Rami HELVACI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 37-40
Trakya’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Meltem ULUTAŞ ESATGİL
 • Erkut TÜZER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 41-45
Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri
 • Hakkı ÜNLÜ
 • Hasan EREN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 46-50
Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Esma KOZAN
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 51-56
Endoparazitli (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, Trichostrongylidae ve Protostrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler
 • Erol AYAZ
 • Ali ERTEKİN
 • Nalan ÖZDAL
 • Zeynep TAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 57-61
Akşemseddin İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri ve Baş Biti Görülme Sıklığı
 • Metin ATAMBAY
 • Ömer KARAMAN
 • Ülkü KARAMAN
 • Özlem AYCAN
 • Saim YOLOĞLU
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 62-65
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Demodex folliculorum Görülme Sıklığı
 • Semra ÖZÇELIK
 • Zeynep SÜMER
 • Serpil DEĞERLİ
 • Gonca ÖZYAZICI
 • Sibel BERKSOY HAYTA
 • Melih AKYOL
 • Ferhan CANDAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 66-68
Türkiye’de bir Puhu’da (Bubo bubo interpositus) Strigiphilus strigis (Mallophaga: Philopteridae)
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 69-71
Türkiye İpekböceklerinde Nosema bombycis (Naegeli, 1857) Olgusu
 • Levent AYDIN
 • Ender GÜLEĞEN
 • Oya GİRİŞGİN
 • Levent KURTARANER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 72-74
Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius Asso, 1801) Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonu
 • Erol TOKŞEN
 • Kutsal GAMSIZ
 • Egemen NEMLİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 75-78
Türkiye’nin Deniz Balıklarından Dört Parazitik Crustacean Türü
 • Mehmet Cemal OGUZ
 • Ahmet ÖKTENER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 79-83
Antalya Yöresinden Toplanan İki Dağ Kurbağasının, Rana camerani Boulenger, 1886 (Şeritli Kurbağa) ve Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Uludağ Kurbağası) (Anura: Ranidae)’in Helmintleri
 • Serdar DÜŞEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 84-88

Dergi Arşivi

Makale Araçları