Cilt 30, Sayı 4

Aralık 2006
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

1999-2004 Yıllarında Diyarbakır’da Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Hakan TEMİZ
 • Kadri GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 261-264
Elazığ’da 1996–2004 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
 • Mustafa KAPLAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 265-267
Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları
 • Gülnaz ÇULHA
 • Cenk AKÇALI
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 268-271
Trichomonas vaginalis’in Gelişimine İki Sulu Özü Birlikte Olan Etkisi, in vitro Çalışma
 • Farah M.G. AL-HEALI
 • Zohair I. F. RAHEMO
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 272-274
Giardia intestinalis Tanısında Enzym Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Direkt Fluoresan Antikor (DFA) Yöntemlerinin Kullanılması
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Semra KUŞTİMUR
 • Tuncer ÖZEKİNCİ
 • Neriman BALABAN
 • Mustafa Necmi İLHAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 275-278
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Serap ŞAHİN
 • Ümit AKSOY
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 279-281
Bir Koyunda Coenurus cerebralis’in Neden Olduğu Bilateral Kemik Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Feyzullah GÜÇLÜ
 • Uğur USLU
 • Özgür ÖZDEMİR
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 282-284
Coenurus cerebralis Şüpheli Koyunlarda Karşılaştırmalı Sitopatolojik ve Histopatolojik Çalışmalar
 • Ertan ORUÇ
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 285-288
Trichinella spiralis’in in vivo Sıçanlarda Oluşturulması
 • Tonay İNCEBOZ
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 289-292
Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis
 • Gülnaz ÇULHA
 • Lütfü SAVAŞ
 • Yusuf ÖNLEN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-295
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı
 • Oktay ALVER
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 296-301
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 302-304
Sivas Merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Altı Ay Arayla Yapılan Dışkı İncelemesi Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Serpil DEĞERLİ
 • Ali ÇELİKSÖZ
 • Alper ASLAN
 • Mehmet ACIÖZ
 • Semra ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 305-307
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2004 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Selma USLUCA
 • Gülter YALÇIN
 • Leyla ÖVER
 • Sema TUNCAY
 • Serap ŞAHİN
 • Tonay İNCEBOZ
 • Ümit AKSOY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 308-312
Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları
 • Mehmet YAMAN
 • Ahmet GÖKÇEN
 • Murat GÜZEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 313-316
Şanlıurfa Yöresindeki Koyunlarda Sindirim Sistemi Nematodlarının Yaygınlığı
 • Mehtap ALTAŞ
 • Murat SEVGİLİ
 • Ahmet GÖKÇEN
 • H. Cahit BAYBURS
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 317-321
Hyalomma anatolicum anatolicum (Metastigmata; Ixodidae) Mücadelesinde Caesium-137 Kaynaklı Gamma Radyasyon Uygulamalarının Önemi
 • Zafer KARAER
 • Sırrı KAR
 • Ali DÜZGÜN
 • Esin GÜVEN
 • Zafer PEKMEZCİ
 • Zişan EMRE
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 322-326
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem M. AYCAN
 • Saim YOLOĞLU
 • Ülkü KARAMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329
Etkeni Sarcophage sp. Olan Bir Nasomiyaz Olgusu
 • Meral TÜRK
 • İlhan AFŞAR
 • Yusuf ÖZBEL
 • Aslı Gamze ŞENER
 • Ahmet ÜNER
 • Metin TÜRKER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 330-332
Beyşehir Gölü Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
 • Selda TEKİN ÖZAN
 • İsmail KIR
 • Yusuf AYVAZ
 • Murat BARLAS
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 333-338

Dergi Arşivi

Makale Araçları