Cilt 30, Sayı 1

Mart 2006
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Pakistan’da Kutanöz Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Coğrafik Dağılımı
 • Ashraf SHAKİLA
 • Fatima Mujib BİLQEES
 • Azra SALİM
 • ?. Moinuddin
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 1-6
Şanlıurfa’da Antroponotik Kutanöz Leishmaniasis Hastalarının Hücresel İmmun Cevabı
 • Nevin TURGAY
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Derya DİRİM ERDOĞAN
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 7-10
Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
 • Ülkü KARAMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Süleyman YAZAR
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 11-15
Vaginal Akıntı ve Kaşıntı Şikâyeti Olan Kadınlarda Trichomonas vaginalis Yaygınlığının Araştırılması
 • Gülnaz ÇULHA
 • Ali Ulvi HAKVERDİ
 • Şahin ZETEROĞLU
 • Nizam DURAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 16-18
Nonspesifik Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Poliklinik Hastalarında Trichomonas vaginalis Araştırılması
 • Gülay ARAL AKARSU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 19-21
Renal Transplantlı Bir Hastada Isospora belli Enfeksiyonu
 • Süleyman YAZAR
 • Bülent TOKGÖZ
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 22-24
Fasciola hepatica Cathepsin L1 Geninin Ökaryotik Hücrelerde Belirlenmesi
 • Salih KUK
 • Mustafa KAPLAN
 • Ahmet KALKAN
 • Aykut ÖZDARENDELİ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 25-28
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Ev Tozlarında Akar Sıklığının Araştırılması
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Senem YAMAN
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 29-31
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Kapsamındaki 74 No’lu Özel Çalışma Modülünde Gerçekleştirilen Pediculosis Taraması
 • Esra NOYAN
 • Vasfiye DEMİR
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 32-34
Malatya İli Merkezinde Üç İlköğretim Okulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Tuncay ÇELİK
 • Nilgün DALDAL
 • Ülkü KARAMAN
 • Özlem M. AYCAN
 • Metin ATAMBAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 35-38
Şanlıurfa’da Okul Çocuklarında Uygulanan Bağırsak Solucanları Kontrol Programının 2001-2005 Sonuçları
 • Mustafa ULUKANLIGİL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 39-45
Haemonchus contortus’un Kontrolünde Yeni Bir Yöntem: FAMACHA©
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 46-49
Hindistan’da Yaşayan Toprak Solucanı Apporectodea trapezoides Duges’den Monocystis apporectodae sp. nov.
 • Probir K. BANDYOPADHYAY
 • Partha MALLIK
 • Bayram GÖÇMEN
 • Amlan Kumar MITRA
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 50-52
Toprak Solucanı Metaphire houlleti (Perrier)’den Monocystis metaphirae sp. nov. (Protista: Apicomplexa: Monocystidae)
 • Probir K. BANDYOPADHYAY
 • Partha MALLIK
 • Bayram GÖÇMEN
 • Amlan Kumar MITRA
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 53-55
Bursa, Edirne ve Sakarya’dan Toplanan Hyla arborea (Linneaus, 1758) (Ağaç Kurbağası)’nın Helmint Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • F. Naci ALTUNEL
 • İsmail H. UĞURTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 56-59
Iurus dufoureius asiaticus Birula, 1903 (Scorpiones: Iuridae)’un Zehir Proteinleri Üzerine Bir Çalışma
 • Nurşen ALPAGUT KESKİN
 • Halil KOÇ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 60-62
Balochistan’ın Kharan Bölgesi Garruk’tan Labeo gedrosicus Balığında Saptanan Rhabdochona kharani
 • Kakar ASMATULLAH
 • Fatima Mujib BILQEES
 • Juma Khan KAKAR
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 63-68
Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının (Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Ali AYDOĞDU
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 69-72
Blastocystis hominis ve Bağırsak Hastalıkları
 • Şebnem ÜSTÜN
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 73-77
Uyuzlu Hastaya Yaklaşım
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 78-83

Dergi Arşivi

Makale Araçları