Cilt 29, Sayı 4

Aralık 2005
(20) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii Seropozitif Gebelerde IgG-Avidite Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 221-223
Mersin İlinde İçme Suyu, Kullanma Suyu, Atık Su ve Deniz Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
 • Kemal ÇEBER
 • Gönül ASLAN
 • Feza OTAĞ
 • Nuran DELİALİOĞLU
 • Candan ÖZTÜRK
 • Cahit BABÜR
 • Gürol EMEKDAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 224-228
Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Zeynep AKÇAM
 • Hasan KESBİÇ
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 229-231
Leishmaniasis Aşı Çalışmalarında Son Gelişmeler: Ne Zaman Aşılanabileceğiz?
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 232-234
Karaciger Kist Hidatigi Tedavisinde Albendazol Kullanan Hastalarda Kardes Kromatid Degisimi (KKD) Çalismasi
 • Nuray ALTINTAS
 • Seda ÖRENAY
 • Mustafa ASÇI
 • Enver REYHAN
 • Meral TÜRK
 • Aysegül YOLASIGMAZ
 • Nazmiye ALTINTAS
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 235-237
Kars Bölgesinde Hidatik Kist Prevalansı
 • Ülkü KARAMAN
 • Özlem MİMAN
 • Murat KARA
 • Yunus GICIK
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Metin ATAMBAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 238-240
Kayseri’de Kistik Ekinokokkozisin Son Altı Yıldaki Durumu
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 241-243
Malatya Temizlik İşçilerinde Anti-Ekinokok Antikorlarının Araştırılması
 • Ülkü KARAMAN
 • Makbule Özlem AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem MİMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 244-246
Kırıkkale’de Sığırlarda Kist Hidatik’in Yayılışı
 • Kader YILDIZ
 • Çetin TUNÇER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 247-250
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran 0-14 Yaş Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
 • Özlem SANGÜN
 • Faruk İNCECİK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 255-257
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
 • Gülay GÜLBOL DURAN
 • Nizami DURAN
 • Asutay CANPOLAT
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 258-260
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • Niğmet GÖZKENÇ
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 261-263
Manisa Bölgesinde Sosyoekonomik Koşullarla İlişkili Olarak Gastrointestinal Semptomlu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansı
 • Turan GÜNDÜZ
 • M. Mete DEMİREL
 • Tonay İNCEBOZ
 • Selma TOSUN
 • Kor YERELİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 264-267
Hakkari 23 Nisan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
 • Yaşar GÖZ
 • Abdulalim AYDIN
 • Oğuz TUNCER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 268-270
Sığır Kesim Artıkları Üzerinde Gelişmelerini Sürdüren Myiasis Sinekleri
 • Mustafa KARATEPE
 • Şükran YAĞCI
 • Bilge KARATEPE
 • Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 271-274
Şanlıurfa Yöresindeki Sığırlarda Hypodermosis’in Seroprevalansı
 • Zeliha ÖZKUTLU
 • Murat SEVGİLİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 275-279
Entomopoksvirüsler ve Biyolojik Kontrol
 • Kazım SEZEN
 • Zihni DEMİRBAĞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 280-286
Konnektif Doku Hastalıklarının Tanısında Antinükleer (ANA) ve Anti-Double Stranded DNA (Anti-dsDNA) Antikorlarının Önemi
 • Özlem YILMAZ
 • Meral KARAMAN
 • M. Cem ERGON
 • İ. Hakkı BAHAR
 • Nuran YULUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 287-290
Işıklı Baraj Gölü (Denizli)’nde Yaşayan Turna Balığı (Esox lucius L., 1758)’nın Endoparazitleri, Mevsimsel Dağılımları ve Etkileri
 • İsmail KIR
 • Selda TEKİN ÖZAN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 291-294
Karaçi Kıyısında Pomadasys olivaceus Balığından Elde Edilen Yeni Cins ve Yeni Tür olan Pseudomazzia macrolabiata, (Nematoda: Spiruridae: Mazziinae)
 • Fatima MUJIB BILQEES
 • Rafia REHANA GHAZI
 • Muhammad Farooq HASEEB
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 295-297

Dergi Arşivi

Makale Araçları