Cilt 29, Sayı 3

Eylül 2005
(18) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

16 Aylık Bir Bebekte Kala-Azar ve Salmonellozis Birlikteliği mi? Kala-Azar’da Yanlış Pozitif Widal Reaksiyonu mu?
 • Ertan KAYSERİLİ
 • Murat HIZARCIOĞLU
 • Pamir GÜLEZ
 • Hurşit APA
 • Sanem KESKİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 141-144
Kutanöz Leishmaniasisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) Değerlerinin Araştırılması
 • Didem L. KOZACI
 • Sema ERTUĞ
 • Tülay KAVAK
 • Pınar OKYAY
 • Ian C. CHIKANZA
 • Hatice ERTABAKLAR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 145-148
Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum’un Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genlerinin Nükleotid Düzeyinde Karşılaştırmalı Analizi
 • Ekrem AKBULUT
 • Venhar ÇELİK
 • Dilek TURGUT BALIK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 149-153
Plasmodium berghei ANKA suşunun BALB/c Farelerde Kültürü ve Deneysel Serebral Sıtmanın Araştırılması
 • Kemal ÇEBER
 • Ahmet Faruk SORAN
 • İlyas ÖZARDALI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 154-156
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
 • Yaşar BAYINDIR
 • Özlem M. AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • İsmet AYDOĞDU
 • Yasemin ERSOY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 157-159
Giardia Enfeksiyonu olan Hastalarda IL-2, IL-4 ve IL-10 Rolü
 • Mehmet Refik BAYRAKTAR
 • Nihayet MEHMET
 • Rıza DURMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 160-162
Erzurum ve Çevresinde İnsanlarda Kistik ve Alveolar Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Cemal GÜNDOĞDU
 • Remzi ARSLAN
 • M. Özkan ARSLAN
 • Yunus GICIK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 163-166
Kistik Ekinokokkozta Th1 ve Th 2 yi İndükleyen Sitokinler
 • Mehmet Refik BAYRAKTAR
 • Nihayet MEHMET
 • Rıza DURMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 167-170
Echinococcus Cinsinin Moleküler Genetik Karakterizasyonu
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ergün KÖROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 171-176
Aydın İl Merkezindeki Parklarda Toxocara spp. Yumurta Görülme Sıklığının Araştırılması
 • Fazıl Serdar GÜREL
 • Sema ERTUĞ
 • Pınar OKYAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 177-179
Enterobiosisli Çocuklarda Serum Total IgE Düzeyleri
 • Nuran DELİALİOĞLU
 • Gönül ASLAN
 • Candan ÖZTÜRK
 • Handan ÇAMDEVİREN
 • Gürol EMEKDAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 180-182
Bir At Çiftliğinde Bovicola (Damalinia) equi (Linnaeus, 1758) Enfestasyonu ve Tedavisi
 • Ender GÜLEĞEN
 • Veli Y. ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 183-184
Bursa Evlerinde Bulunan Ev Tozu Akar Türleri
 • Ender GÜLEĞEN
 • Oya GİRİŞGİN
 • Figen KÜTÜKOĞLU
 • A. Onur GİRİŞGİN
 • Şevki Z. COŞKUN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 185-187
Türkiye’de Yaygın ve Sokucu Olmayan Moth Flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) Faunasında Yeni Türler
 • Jan JEZEK
 • Şükran YAĞCI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 188-192
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Yıllarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının Değerlendirilmesi
 • Oktay ALVER
 • Cüneyt ÖZAKIN
 • Emel YILMAZ
 • Sevim AKÇAĞLAR
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 193-199
Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
 • Selda TEKİN ÖZAN
 • İsmail KIR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 200-203
Eber Gölü (Afyon)’ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.)’ların Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
 • M. Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 204-210
Türkiye’nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar
 • Bayram GÖÇMEN
 • Adem KARAOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 211-218

Dergi Arşivi

Makale Araçları