Cilt 29, Sayı 1

Mart 2005
(15) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasis: Nadiren Tanı Konulan Bir Erişkin Olgusu
 • Şükran KÖSE
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Metin KORKMAZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 1-2
Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerin Anti-kutanöz Leishmaniasis Aktivitesinin in vitro Olarak Değerlendirilmesi
 • Fatima, A. KHALID
 • Nazar, M. ABDALLA
 • Husam Eldin O. MOHOMED
 • Abdalla M. TOUM
 • Mubark M. A. MAGZOUB
 • M. Siddig ALİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 3-6
Manisa’da Vajinal Akıntılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
 • İpek ÖSTAN
 • Uğur SÖZEN
 • M. Emin LİMONCU
 • A. Ali KİLİMCİOĞLU
 • Ahmet ÖZBİLGİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 7-9
Yalova ili Koyunlarında Toxoplasmosis gondii Seropozitifliğinin Sabin Feldman Dye Testi ve Latex Aglütinasyon Testi ile Saptanması
 • Taraneh ÖNCEL
 • Gülay VURAL
 • Cahit BABÜR
 • Selçuk KILIÇ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 10-12
Yüksekova (Hakkari) Yöresi Dana ve Buzağılarında Coccidiosis Etkenlerinin Yaygınlığı
 • Yaşar GÖZ
 • Abdulalim AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 13-16
Elazığ Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ovis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
 • Kürşat ALTAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 17-21
Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı İllerinde Bulunan Sığırlarda Neospora caninum’un Araştırılması
 • Münir AKTAŞ
 • Cem Ecmel ŞAKİ
 • Kürşat ALTAY
 • Sami ŞİMŞEK
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Ergün KÖROĞLU
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 22-25
Trichinellosis Tanısında Western Blot Tekniğinin Uygulanması
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 26-30
Türkiye’de insandan ilk izole edilen Echinococcus multilocularis suşu
 • Tonay INCEBOZ
 • Metin KORKMAZ
 • Yaman TOKAT
 • Ahmet ÜNER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 31-33
Gaita Örneklerindeki Protozoonların Trikrom Boyası Kullanılarak Değerlendirilmesi
 • Berna AYKAN
 • Kayhan ÇAĞLAR
 • Semra KUŞTİMUR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 34-38
İlkokul Çocuklarının Sosyo-Demografik Özelliklerinin ve Hijyen Alışkanlıklarının Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı Üzerine Etkileri
 • Sıttıka AKKUŞ
 • Dilek DAYANIR CİNGİL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 39-42
Afyon İli Sığırlarında Paramphistomosis ve Distomatosisin Genel Durumu
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Mustafa KÖSE
 • Esma KOZAN
 • Nurhan DOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 43-46
Dictyocaulus filaria’nın Taramalı Elektron Mikroskobik İncelenmesi
 • Kader YILDIZ
 • Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 47-49
Ankara-Gölbaşı’nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri
 • Adnan ALDEMİR
 • Ayşe BOŞGELMEZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 50-55
Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ramazan ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 56-62

Dergi Arşivi

Makale Araçları