Cilt 28, Sayı 2

Haziran 2004
(15) Özgün Araştırma

Özgün Araştırma

Diyarbakır Dicle İlçesi Dedeköy ve Durabeyli’de Kutanöz Leishmaniasis Olgularının İncelenmesi
 • Melikşah ERTEM
 • Sema AYTEKİN
 • Hamit ACEMOĞLU
 • Nezahat AKPOLAT
 • Nevzat AYTEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 65-68
Visseral Leishmaniasisli Hastalarda Western Blot Yöntemi ile Anti-Leishmania Antikorlarının Değerlendirilmesi
 • Nilüfer DAYANGAÇ
 • Sema ERTUĞ
 • Metin KORKMAZ
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 69-72
Visseral Leishmaniasis Olgularında İmmunglobulin İzotip ve IgG Subtiplerinin Dağılımı
 • Sinem AKÇALI
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Tamer ŞANLIDAĞ
 • Emin LİMONCU
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 73-76
Afyon’da Sıtma Epidemiyolojisi
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Ramazan ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 77-79
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bir Yılda Başvuran Toksoplasmosis Şüpheli Hastaların ELISA Yöntemiyle Taranması
 • Meral TÜRK
 • Serdar GÜNGÖR
 • Deniz BAYRAM
 • Nurdan BİLGİN
 • Hakan ER
 • Nükhet KURULTAY
 • Metin TÜRKER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 80-82
Gastroenteroloji Kliniği İdrar Laboratuarına Başvuran Hastalarda T. vaginalis Sıklığının Araştırılması
 • Şebnem ÜSTÜN
 • Tankut İLTER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 83-85
Taenia saginata Sistiserkusu (Cysticercus bovis) Üzerinde Çalışmalar
 • Zübeyde AKIN POLAT
 • Gülendame SAYGI
 • Kadir KALKAN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 86-90
Taeniasis saginata’lı Hastalarda Serum Lipid Peroksidasyon Seviyesi
 • Eser KILIÇ
 • Süleyman YAZAR
 • Recep SARAYMEN
 • Hatice ÖZBİLGE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 91-93
İki atta Anoplocephala magna (Abildgaard, 1789) Olgusu
 • Veli Y. ÇIRAK
 • Ender GÜLEĞEN
 • Oya GİRİŞGİN
 • Serkan BAKIRCI
 • Figen KÜTÜKOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 94-95
Kars Yöresi Koç ve Koyunlarında Gongylonema pulchrum’un Yayılışı
 • Osman Selçuk ALDEMİR
 • Feyzullah GÜÇLÜ
 • Atilla AKÇA
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 96-99
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ocak 2002- Haziran 2003 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Meral TÜRK
 • Aslı Gamze ŞENER
 • Mustafa ORHON
 • Koray CANDÜZ
 • Süreyya GÜL YURTSEVER
 • Metin TÜRKER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 100-102
Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı
 • Selçuk KAYA
 • Mustafa DEMİRCİ
 • Reha DEMİREL
 • Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
 • Mustafa ÖZTÜRK
 • Cem ŞİRİN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 103-105
Van İlinde 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Hümeyra DEMİRLİ
 • Filiz ARABACI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 106-109
Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bir Yıl Arayla Ektoparazitler Yönünden Yeniden Taranması
 • Zübeyde Akın POLAT
 • Gülendame SAYGI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 110-112
Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar
 • Mehmet YAMAN
 • Şükran YAĞCI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 113-117

Dergi Arşivi

Makale Araçları