Cilt 47, Sayı 2

Haziran 2023
(1) Editörden, (10) Özgün Araştırma, (1) Editöre Mektup, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 0-0

Özgün Araştırma

Van Yöresindeki Koyunlarda Enterocytozoon bieneusi’nin Moleküler Prevalansı ve Filogenetik Karakterizasyonu
 • Muhammet Hasan Apaydın
 • Gamze Yetişmiş
 • Faruk Karabulut
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 64-70 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.76476 PMID:37249107
Farklı Kaynak Sularından Alınan Örneklerde Giardia spp., Cryptosporidium spp. ve Cyclospora cayetanensis’in Araştırılması Iğdır, Türkiye
 • Önder Akkaş
 • Esra Gürbüz
 • Selahattin Aydemir
 • Maksut Şahin
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 71-77 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.74936 PMID:37249108
Balıkesir İlindeki Kedilerde Aelurostrongylus abstrusus Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • İlayda Yıldırım
 • Buse Öztürk
 • Damla Ekin Solmaz
 • Ersoy Baydar
 • Uğur Aydoğdu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.87609 PMID:37249109
Kistik Ekinokkoz Şüphesiyle Serolojik ve Radyolojik Değerlendirme Yapılan Hastaların Üç Yıllık Periyotta Retrospektif Analizi
 • Büşra Betül Özmen Çapın
 • Barış Can
 • Meltem Kurşun
 • Canan Cimşit
 • Ayşegül Karahasan
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 83-87 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.24186 PMID:37249110
Ağrı Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Yayılışı
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
 • Rahmi Yıldız
 • Fethi Barlık
 • Muhammed Yasul
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 88-92 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.60783 PMID:37249111
Enterobius vermicularis Enfeksiyonu Olan Hastalarda Klinikopatolojik Değerlendirme
 • Fatma Zeynep Özen
 • Gökçe Celep
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 93-99 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.02418 PMID:37249112
COVID-19 Pandemisi Sürecinin Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması; Aydın İli Örneği
 • İbrahim Yıldız
 • Evren Tileklioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 100-104 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.22438 PMID:37249113
Türkiye’nin İzmir İlindeki Yerel Marketlerden Toplanan Sebzelerdeki Parazit Bulaşının Belirlenmesi
 • Fatma Bilgiç
 • Eylem Akdur Öztürk
 • Sefer Özer Babat
 • Aylin Babaoğlu
 • Derya Dirim Erdoğan
 • Metin Korkmaz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 105-111 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.51422 PMID:37249114
Baş Biti Enfestasyonu Prevalansının ve Ebeveynlerin Tedaviye İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: İstanbul’daki Bir Okulda Yürütülen Epidemiyolojik Bir Çalışma
 • Özben Özden
 • İnci Timur
 • Hale Ezgi Açma
 • Duygu Şimşekli
 • Barış Gülerman
 • Özgür Kurt
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 112-116 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.84803 PMID:37249115
Türkiye’de Aedes (Stegomyia) cretinus’un Dağılımı
 • Fatih Mehmet Şimşek
 • Sare İlknur Yavaşoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 117-123 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.72692 PMID:37249116

Olgu Sunumu

Sarcophaga sp.’nin Sebep Olduğu Nazofarengeal Miyaz Olgusu
 • Mutalip Çiçek
 • Fatih Çakır
 • Duygu Neval Sayın İpek
 • Alican Bilden
 • Eşref Akıl
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 124-126 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.86547 PMID:37249117

Editöre Mektup

Akut Promyelositik Löseminin İndüksiyon Tedavisi Sırasında Gelişen Yaygın Scabies
 • Ali Zahit Bolaman
 • Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler
 • İrfan Yavaşoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 127-128 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.27136 PMID:37249118

Dergi Arşivi

Makale Araçları