Cilt 47, Sayı 1

Mart 2023
(12) Özgün Araştırma, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editorial
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 0-0

Özgün Araştırma

Sivas İlinde Evinde Kedi Besleyenlerde ve Beslemeyenlerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
 • İbrahim Özmen
 • Ahmet Duran Ataş
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 1-5 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.73745 PMID:36872477
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Toxoplasma gondii Seroloji Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Canan Eryıldız
 • Berrak Kaplan Çakmakçı
 • Feza İrem Aldı
 • Nermin Şakru
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 6-10 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.25743 PMID:36872478
Bölgemizde Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Toxoplasma, Rubella ve Sitomegalovirüs Seroprevalansı
 • İlkay Bahçeci
 • Esra Karaca
 • Ömer Faruk Duran
 • Duygu Aksoy
 • Yunus Emre İbik
 • Umut Buğra Kırcı
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 11-15 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.07379 PMID:36872479
Hemodiyaliz Hastalarında Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Yöntemi ile Araştırılması
 • Şehriban Yürektürk
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 16-21 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.87587 PMID:36872480
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Türü Tatlı Su Kaplumbağalarında (Testudines: Geoemydidae) Haemogregarina stepanowi’nin Prevalansı ve Bazı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Onur Ceylan
 • Çiğdem Gül
 • Nurşen Çördük
 • Nurcihan Hacıoğlu Doğru
 • Murat Tosunoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 22-27 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.38257 PMID:36872481
Kuzey İran’daki Trichostrongylus Türünden (Nematoda: Trichostrongylidae) Mitokondriyal Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1) Geninin Moleküler Karakterizasyonu
 • Meysam Sharifdini
 • Elham Hajialilo
 • Hedayat Hosseinnezhad
 • Mohammad Ali Mohammadi
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.16878 PMID:36872482
Ağrı İli Civarında Görülen Lymnaea stagnalis Türü Salyangozlarda Fasciola hepatica’nın Larval Dönemlerinin Moleküler Prevalansı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 34-37 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.52714 PMID:36872483
İnsan Fascioliasisinde Antioksidan Enzimler ve Oksidatif Stresin Önemi
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Abdurrahman Ekici
 • Mutalip Çiçek
 • Selahattin Aydemir
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 38-41 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.07088 PMID:36872484
Aphanurus stossichii’nin (Digenea: Hemiuridae) Karadeniz’in Türkiye Kıyılarındaki Engraulis encrasicolus’tan Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Gözlemleriyle İlk Raporu
 • Türkay Öztürk
 • Arzu Güven
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 42-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30301 PMID:36872485
Samsun ve Yöresinde Evcil Kazların Sindirim ve Solunum Sisteminde Yerleşen Helmintler
 • Yılmaz Parlak
 • Ali Tümay Gürler
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 49-52 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.02411 PMID:36872486
İran’ın Kuzeyinde Mazandaran Eyaletinde Rattus rattus’un Ekto ve Gastrointestinal Parazitlerinin Prevalansı
 • Ahmad Daryani
 • Afsaneh Amouei
 • Abdol Sattar Pagheh
 • Mehdi Sharif
 • Shahabeddin Sarvi
 • Mohammad Taghi Rahimi
 • Fatemeh Rezaei
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 53-58 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.85570 PMID:36872487
İntestinal Parazit Sıklıklarında Değişim Eğiliminin İzlenmesi; 2018 ve 2022 Yılı Verileri
 • Orçun Zorbozan
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 59-63 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.66376 PMID:36872488

Dergi Arşivi

Makale Araçları