Cilt 46, Sayı 4

Aralık 2022
(1) Editörden, (3) Diğer, (11) Özgün Araştırma, (2) Editöre Mektup, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0

Özgün Araştırma

Denizli İl Merkezindeki İçme Sularında ve Çevresel Sularda Protozoon Parazitlerinin Varlığı
 • Tuğba Sağlam
 • Serdar Düşen
 • Ülkü Karaman
 • Ergun Mete
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 271-275 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47966 PMID:36444400
Akciğer Kanserli Hastalarda Pneumocystis jirovecii’nin Nested PZR Yöntemi ile Araştırılması
 • Ahmed Galip Halidi
 • Merhamet Ölçen
 • Esra Gürbüz
 • Abdurrahman Ekici
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 276-280 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.44153 PMID:36444401
Endoskopi ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması
 • Mehmet Tugay Eren
 • Serpil Değerli
 • Özlem Yönem
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 281-287 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30502 PMID:36444402
Kastamonu İlindeki Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Enis Fuat Tüfekci
 • Melike Yaşar Duman
 • Büşra Çalışır
 • Çetin Kılınç
 • Ahmet Uzel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 288-292 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.28247 PMID:36444403
Sivas Koyun ve Keçilerinde Anaplasma phagocytophilum ve Suşlarının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması; Anaplasma phagocytophilum-like-1’in Yüksek Prevalansı
 • Ufuk Erol
 • Ömer Faruk Şahin
 • Kürşat Altay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 293-300 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47965 PMID:36444404
Demodex Blefaritli Hastalarda Aerobik Konjonktival Floranın Değerlendirilmesi
 • Ayten Gündüz
 • Ersan Ersin Demirel
 • Murat Fırat
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 301-306 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.88942 PMID:36444405
Anopheles superpictus’ta Knockdown ve Asetilkolinesteraz Mutasyonlarının Belirlenmesinde Allel Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (AS-PCR) Kullanılması
 • Sare İlknur Yavaşoğlu
 • Fatih Mehmet Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 307-311 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.20592 PMID:36444406
Anopheles sacharovi Nesillerinde Sterol Taşıyıcı Protein-2 Fragmanının Moleküler Karakterizasyonu ve Ekspresyon Analizleri
 • Sümeyye Aygün
 • Önder Düzlü
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 312-321 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.68553 PMID:36444407
Petek Güvesi Larvalarına Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların ve Entomopatojenik Mantarın Laboratuvar Koşullarında Denenmesi
 • Ahmet Onur Girişgin
 • Nurgül Çimenlikaya
 • Levent Aydın
 • Suna Aslı Zengin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 322-326 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69077 PMID:36444408
Adana’da Eğitim ve Düzenli Muayenenin Baş Biti Enfestasyonlarının Prevalansına Olan Etkisi
 • Hakan Kavur
 • Halil Özkurt
 • Fatma Büyükkatran
 • Gülşah Evyapan
 • Sümeyye Kalkan
 • Zehra Çelik
 • Emine Kurcan
 • Duran Ali Karataş
 • Davut Alptekin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 327-333 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.24006 PMID:36444409
Skabiyes Tedavisinde Yardımcı Bir Ajan: Skabiyes Hastalarından Alınan Sarkoptes scabiei Paraziti Üzerinde Permetrin ve Çay Ağacı Yağının İn vitro Öldürme Aktivitesi
 • Aslan Yürekli
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 334-338 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.29494 PMID:36444410

Olgu Sunumu

Kurban Bayramı’nda Endemik Olmayan Bir İlde Saptanan İki Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
 • Ali Gümüş
 • Merve Sefa Sayar
 • Ali Asan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 339-341 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.03016 PMID:36444411

Derleme

Toksoplazmozise Karşı Geliştirilen Biyoteknolojik Tabanlı Rekombinant Protein Aşıları
 • Tuğba Karakavuk
 • Ceren Gül
 • Muhammet Karakavuk
 • Aytül Gül
 • Sedef Erkunt Alak
 • Hüseyin Can
 • Cemal Ün
 • Mert Döşkaya
 • Adnan Yüksel Gürüz
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 342-357 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.41636 PMID:36444412

Editöre Mektup

Opisthorchis spp. Malakolojik Epidemiyoloji ve SARS-CoV-2’nin Kanalizasyon Viral Epidemiyolojisi: Büyük Şehirde Karşılıklı İlişki
 • Pathum Sookaromdee
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 358-359 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.61587 PMID:36444413
Golgi-endozom Proteini Patika, Maymun Hastalığı ve Sıtma: Uygunluk
 • Rujittika Mungmunpuntipantip
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 360-361 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.26818 PMID:36444414

Diğer

2022 Hakem Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0
2022 Yazar Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0
2022 Konu Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0

Dergi Arşivi

Makale Araçları