Cilt 46, Sayı 3

Eylül 2022
(3) Editörden, (13) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0
Editörden
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0
Editörden
 • Mucide Ak
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0

Özgün Araştırma

Vajinit Ön Tanılı Olgularda Trichomonas vaginalis Saptanmasında Tanı Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Çeşitli Patojenlerle Birlikteliği
 • Vildan Turan Faraşat
 • İbrahim Cüneyt Balcıoğlu
 • Pınar Solmaz Hasdemir
 • Ertaç Gümüş
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 167-171 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.02996 PMID:36094115
Rose Bengal Kullanılarak Sonodinamik Tedavinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerindeki Etkisinin in vitro Değerlendirmesi
 • Serçin Özlem Çalışkan
 • Cem Aslan
 • Ömer Furkan Duran
 • İlayda Kaya
 • Hüsne Özen
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 172-179 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.40412 PMID:36094116
Antalya’nın Korkuteli Yöresi Keçilerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Mübeccel Atelge
 • Mustafa Karatepe
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 180-183 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.07269 PMID:36094117
Türkiye’de Bir Bölge Hastanesine Başvuran Yerli ve Mülteci Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Karşılaştırılması
 • Filiz Demirel
 • Bedia Dinç
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 184-188 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.72691 PMID:36094118
Çocuklarda Tanıdan Tedaviye Hidatik Hastalığı: On Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Elvan Tüz
 • Yıldız Ekemen Keleş
 • Aslıhan Şahin
 • Gülnihan Üstündağ
 • Selin Taşar
 • Eda Karadağ Öncel
 • Ahu Kara Aksay
 • Mustafa Onur Öztan
 • Gökhan Köylüoğlu
 • Ahmet Ergin Çapar
 • Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 189-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69885 PMID:36094119
Kistik Ekinokokkoz için Potansiyel Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi: P-selektin ve Resistin
 • Serra Örsten
 • İpek Baysal
 • Türkmen Çiftçi
 • Emre Ünal
 • Samiye Yabanoğlu Çiftçi
 • Ahmet Bülent Doğrul
 • Devrim Akıncı
 • Yakut Akyön
 • Okan Akhan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 195-200 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.55265 PMID:36094120
Ekinokokus granulosus Parazitinin İnsana Bulaşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’de Olgu-kontrol Tipinde Bir Araştırma
 • Turgut Anuk
 • Hasan Çantay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 201-206 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.73792 PMID:36094121
Konya’da Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hidatidosis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Uğur Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 207-212 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.74946 PMID:36094122
Channa punctata Bloch’tan Larva Eustrongylides (Nematoda: Dioctophymatoidea) sp.’nin Morfolojik ve Moleküler Tekniklerle Tanımlanması, 1793
 • Ivy Kundu
 • Dipak Ranjan Mandal
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 213-218 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.41736 PMID:36094123
Oküler Demodex Kolonizasyonu ile Konjonktival Flora İlişkisinin Araştırılması
 • Taha Ayyıldız
 • Muttalip Çiçek
 • Fikriye Milletli Sezgi
 • Mevlüt Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 219-223 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.24633 PMID:36094124
Afyonkarahisar İlinde Bildirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Özelliklerinin İncelenmesi
 • Derya Korkmaz
 • Petek Konya
 • Neşe Demirtürk
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 224-227 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.14633 PMID:36094125
Bingöl İlindeki Bazı Sulak Alanların Hirudinea (Annelida) Faunası
 • Tuba Elaltunkara
 • Mustafa Koyun
 • Nimetullah Korkut
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 228-234 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.86158 PMID:36094126
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2017-2021 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda Toxoplasma Serolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Fulya Bayındır Bilman
 • Nurten Baran
 • Bilal Olcay Peker
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Hüseyin Hakan Er
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 235-241 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.83007 PMID:36094127

Olgu Sunumu

MIS-C ve Visseral Leishmaniasis Birlikteliği: Pandemide Diğer Hastalıkların Kliniği Maskelendi mi?
 • Merve Kılıç Çil
 • Metin Çil
 • Songül Uzgelir
 • Orkun Tolunay
 • Ümit Çelik
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 242-245 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.28290 PMID:36094128
Karaciğer ve Akciğer Kistik Ekinokokkoz Nedeni ile Tedavisi Tamamlanan Hastada Spinal Bölgede Görülen Nüks: Nadir Bir Pediyatrik Spinal Kistik Ekinokokkoz Olgusu
 • Fatma Kılınç
 • Ümmühan Çay
 • Özlem Özgür Gündeşlioğlu
 • Derya Alabaz
 • Kadir Oktay
 • Umur Anıl Pehlivan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 246-248 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.63634 PMID:36094129
Kutanöz Leishmaniasis Tanı ve İzolasyonunda NNN Besiyeri Olmadığı Durumda RPMI-1640 Besiyeri Kullanılabilir mi?
 • İbrahim Çavuş
 • Tülay Aksoy
 • Ahmet Yıldırım
 • Mustafa Turhan Şahin
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 249-252 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.27247 PMID:36094130

Derleme

Toxoplasma gondii’ye Karşı Geliştirilen DNA Aşılarına Genel Bir Bakış
 • Ceren Gül
 • Tuğba Karakavuk
 • Muhammet Karakavuk
 • Hüseyin Can
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
 • Aytül Gül
 • Sedef Erkunt Alak
 • Adnan Yüksel Gürüz
 • Cemal Ün
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 253-270 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.02486 PMID:36094131

Dergi Arşivi

Makale Araçları