Cilt 46, Sayı 2

Haziran 2022
(1) Editörden, (12) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (1) Erratum, (1) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0

Özgün Araştırma

Leishmania RNA Virüs 2 (LRV2) Saptanmasında cDNA Sentezindeki Bir Modifikasyon ile Hassasiyetin Artırılması
 • Muhammed Nalçacı
 • Mehmet Karakuş
 • Yusuf Özbel
 • Ahmet Özbilgin
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 86-90 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30074 PMID:35604183
Zingiber officinale Özütünün Leishmania major ve Leishmania tropica’nın Promastigotları ve Amastigotları Üzerindeki in vitro anti-Leishmania Etkisi
 • Jasem Saki
 • Elaheh Biranvand
 • Reza Arjmand
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 91-96 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.53825 PMID:35604184
Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması
 • Varol Tunalı
 • Mehmet Harman
 • İbrahim Çavuş
 • Orçun Zorbozan
 • Ahmet Özbilgin
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 97-101 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.85856 PMID:35604185
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Dihidroartemisinin-Piperaquine Kombinasyonu ile Sıtma Tedavisinin Etkinliğinin Gözlenmesi
 • Lambok Siahaan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 102-107 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.54264 PMID:35604186
Pandemi Sürecinde Yurt Dışı Seyahat Öyküsü Olup Türkiye’ye Dönen İnsanlarda İntestinal ve Kan Parazitlerinin Araştırılması
 • Abdurrahman Ekici
 • Esra Gürbüz
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Ahmed Galip Halidi
 • Nuriz Ödemiş
 • Sinan Karakuş
 • Şehriban Yürektürk
 • Mutalip Çiçek
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 108-113 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.02886 PMID:35604187
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nın 2014-2019 Yılları Arası Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Neşe İnal
 • Tuğçe Ünalan Altıntop
 • Sibel Ergüven
 • Yakut Akyön Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 114-118 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.84429 PMID:35604188
2011-2020 Yılları Arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Nezahat Akpolat
 • Fatih Çakır
 • Mutalip Çiçek
 • Alican Bilden
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 119-123 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.88598 PMID:35604189
COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerine Erişime Etkisi: Ege Üniversitesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı Deneyimi
 • Orçun Zorbozan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 124-128 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.57338 PMID:35604190
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kistik Ekinokokkozis Klinik Ön Tanılı Hastalarda Anti-Echinococcus granulosus Seropozitifliği
 • Mükremin Özkan Arslan
 • Neriman Mor
 • Hilal Bedir
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 129-132 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.00719 PMID:35604191
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastalarda Anti-Echinococcus granulosus Antikor Prevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Merve Yürük
 • Ozan Yaman
 • Eda Sivcan
 • Emrah Erdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 133-139 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.32032 PMID:35604192
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2013-2020 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Serolojik Değerlendirme Sonuçları
 • Tuncay Çelik
 • Cüret Alev
 • Sadık Akgün
 • Emek Güldoğan
 • Funda Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 140-144 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.29591 PMID:35604193
Primer Yumuşak Doku Yerleşimli Kist Hidatik
 • Mehmet Patmano
 • Durmuş Ali Çetin
 • Tufan Gümüş
 • Gülçin Patmano
 • Ali Erkan Yenigül
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 145-149 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.03511 PMID:35604194

Derleme

Parazit ve Kanser İlişkisi
 • Figen Çelik
 • Sami Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 150-162 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30974 PMID:35604195

Olgu Sunumu

Şırnak’ta Eksternal Oftalmomiyaz Olguları
 • Kemal Gültekin
 • Sefer Özer Babat
 • Erdal Polat
 • Derya Dirim Erdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 163-165 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.03164 PMID:35604196

Erratum

Erratum
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 166-166 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.e001 PMID:35604197

Dergi Arşivi

Makale Araçları