Cilt 46, Sayı 1

Mart 2022
(1) Editörden, (11) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 0-0

Özgün Araştırma

Hastanemizdeki Farklı Hasta Gruplarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
 • Fatma Esenkaya Taşbent
 • Duygu Beder
 • Mehmet Özdemir
 • Metin Doğan
 • Bahadır Feyzioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 1-6 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.25733 PMID:35232698
Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Bulunan Temel Besiyerlerinde Trichomonas vaginalis’in Üretilmesi
 • Yener Özel
 • Umut Yılmaz
 • Gülhan Ünlü
 • Ahmet Özbilgin
 • Mehmet Ünlü
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 7-13 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.29290 PMID:35232699
Güney Afrika’nın Kırsal ve Kentsel Topluluklarında Cryptosporidium spp. ve Giardia lamblia’nın Yaygınlığı ve Dağılımı
 • Renay Ngobeni
 • Carol Gilchrist
 • Amidou Samie
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 14-19 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.37039 PMID:35232700
Kars Yöresindeki Koyunlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi
 • Nilgün Aydın
 • Zati Vatansever
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 20-27 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.09709 PMID:35232701
Kanin Leishmaniasis Şüphesi Olan Olguların Değerlendirilmesi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma (2016-2021)
 • Metin Pekağırbaş
 • Serkan Bakırcı
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.70299 PMID:35232702
Ağrı İli ve İlçelerinde Sokak Köpeklerinde Saptanan Gastrointestinal Helmintler ve Zoonotik Önemi
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Rahmi Yıldız
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Selahattin Aydemir
 • Maksut Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 34-38 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.63835 PMID:35232703
İshalli Çocuklarda İntestinal Parazitler ve Klinik Belirtilerin Değerlendirilmesi
 • İnan Karakuş
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 39-44 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.65375 PMID:35232704
Madde Bağımlısı Olan Kişilerde İntestinal Parazitlerin Görülme Sıklığı
 • Yeter Taylan Bozkurt
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Abdurrahman Ekici
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 45-49 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.47955 PMID:35232705
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisinde Ayırıcı Tanıda Akılda Tutulması Gereken Hastalık: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
 • Kutbeddin Demirdağ
 • Şafak Özer Balin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 50-53 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.32042 PMID:35232706
Dermatolojik Hastalıklarda Demodex spp. Prevalansının Araştırılması
 • Berna Erdal
 • Hülya Albayrak
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 54-59 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.93685 PMID:35232707
Türkiye’nin Batısında, Leishmaniasis’in Endemik Olduğu Aydın Dağları ve Çevresinde Kum Sineği (Diptera: Psychodidae) Faunası, Mevsimsel Aktiviteleri ve Yüksekliğe Göre Dağılımları
 • Süha Kenan Arserim
 • Ahmet Mermer
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 60-71 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.35119 PMID:35232708

Olgu Sunumu

Çocuklarda İzole İntramusküler Sistiserkoz: Olgu Sunumu
 • Krishna kumar H C
 • Prashanth Satya Narayana
 • Kalenahalli Jagadish Kumar
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 72-74 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6613 PMID:35232709
Entübe Hastada Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Nedenli Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu
 • Tuğçe Ünalan Altıntop
 • Nafiye Koç
 • Sıla Çetik
 • Serpil Nalbantoğlu
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 75-77 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.81300 PMID:35232710
Spinal Kist Hidatik: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Sevil Alkan Çeviker
 • Cihan Yüksel
 • Alper Şener
 • Taylan Önder
 • Mehmet Hüseyin Metineren
 • Çisil Özel
 • Ömer Serdar Akgül
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 78-81 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.29392 PMID:35232711

Editöre Mektup

Filariasis Endemik Bölgesinde COVID-19 İnsidansı: Çıkarım
 • Pathum Sookaromdee
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 82-83 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.36035 PMID:35232712
Sıtmanın Endemik Bölgesinde Sıtma ve COVID-19: İnsidans ve Tesadüf
 • Rujittika Mungmunpuntipantip
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 84-85 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.86580 PMID:35232713

Dergi Arşivi

Makale Araçları