Cilt 45, Sayı 4

Aralık 2021
(1) Editörden, (3) Diğer, (12) Özgün Araştırma, (3) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (1) Video Makale

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0

Özgün Araştırma

Türkiye’deki Vahşi Kuşlarda Neospora caninum DNA’sının Varlığı
 • Muhammet Karakavuk
 • Hüseyin Can
 • Duygu Aldemir
 • Ömer Döndüren
 • Tuğba Karakavuk
 • Emrah Karakavuk
 • Hüseyin Gökhan Özdemir
 • Mustafa Necati Muz
 • Adnan Yüksel Gürüz
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 231-236 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.69188 PMID:34889187
Antimon Dirençli Leishmania tropica Amastigotlarının ex vivo Glial Hücre Modeli için Glukantim Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Vedat Evren
 • Mehmet Harman
 • Ahmet Özbilgin
 • Özlem Alkan Yılmaz
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 237-240 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.57966 PMID:34889188
Toxoplasma gondii Enfeksiyonu ile Bipolar Bozukluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
 • Mümtaz Cem Şirin
 • Faruk Kılıç
 • Arif Demirdaş
 • Buket Arıdoğan
 • Emel Sesli Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 241-246 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.68077 PMID:34889189
Suriyeli Mülteci ve Türk Yerleşik Gebelerde Toksoplazma Seroprevalansının Karşılaştırılması
 • Kemal Hansu
 • Halis Özdemir
 • İnci Hansu
 • Gürkan Çıkım
 • Abdullah Tok
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 247-251 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.36855 PMID:34889190
Kedilerde (Felis catus) Zoonotik Cryptosporidium ve Giardia intestinalis Tür/Genotiplerinin Araştırılması
 • Zuhal Önder
 • Gamze Yetişmiş
 • Didem Pekmezci
 • Nesrin Delibaşı Kökçü
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Arif Çiloğlu
 • Önder Düzlü
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 252-256 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.46320 PMID:34889191
Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı
 • Oktay Alver
 • Ayşe Melda Payaslıoğlu
 • İmran Sağlık
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 257-261 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.52824 PMID:34889192
Çorum’da Histopatolojik Olarak Echinococcus Tanısı Almış, Formalinle Fikse Parafine Gömülü Doku Örneklerinin Değerlendirilmesi
 • Yılmaz Baş
 • Yunus Emre Beyhan
 • Havva Hande Keser Şahin
 • Tuğba Özçerezci
 • Dursun Karasartova
 • Ayşe Semra Güreser
 • Güven Güney
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 262-267 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.22931 PMID:34889193
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne Başvuran Hastaların Paraziter Hastalıklar Yönünden Değerlendirilmesi
 • Sıla Özgür Gündoğ
 • Figen Çelik
 • Sami Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 268-273 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.43534 PMID:34889194
Libya’daki Keçi ve Koyunların İşkembe Siliyat Faunasının Karşılaştırmalı Çalışması
 • Gözde Gürelli
 • Asem Ramadan Amar Mohamed
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 274-279 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.39974 PMID:34889195
Aras-Kura Havzası Ergin Sivrisinek Tür Kompozisyonu
 • Berna Demirci
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 280-286 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.80299 PMID:34889196
Antalya İlinde Ev Sineği (Musca domestica L.) Popülasyonlarının Thiamethoxam’a Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi
 • Deniz Çakır
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 287-292 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.85057 PMID:34889197
İhmal Edilen Bir Öncelik: Türkiye’de Tıp Doktorlarının Seyahat Tıbbı Farkındalığı
 • Varol Tunalı
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 293-303 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.58077 PMID:34889198

Derleme

Veteriner Parazitolojide Güncel Aşılar
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 304-310 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.43153 PMID:34889199
Nadir Görülen Bir Nematod, Gongylonema pulchrum: Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Berke Kurumanastırlı
 • Yakut Akyön Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 311-316 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.77486 PMID:34889200
COVID-19 Sürecinin İhmal Edilmiş Paraziter Hastalıklar Üzerine Etkisi
 • Özlem Ulusan Bağcı
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 317-325 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.25744 PMID:34889201

Olgu Sunumu

Türkiye’nin Güneydoğusunda Entübe Hastada Lucilia sericata’nın Neden Olduğu Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu
 • Nihat Laçin
 • Mustafa Yalçın
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 326-328 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.36844 PMID:34889202

Video Makale

Dünya’daki İlk Gün: Sarcoptes Scabiei Parazitinin Yumurtadan Çıkma Anı
 • Aslan Yürekli
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 329-329 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.24085.video PMID:34889203

Diğer

2021 Hakem Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0
2021 Yazar Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0
2021 Konu Dizini
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 0-0

Dergi Arşivi

Makale Araçları