Özgün Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına 2009 Yılında Başvuran Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

10.5152/tpd.2012.25

  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş-Cengiz
  • Abdulkadir Ceylan
  • Abdurrahman Ekici

Gönderim Tarihi: 07.12.2011 Kabul Tarihi: 04.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):105-108

Amaç:

Bu çalışma, 2009 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına başvuran kişilerde intestinal parazitlerin yayılışını ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

Çalışmaya toplam 6267 kişi (3037’si kadın, 3230’u erkek; 3798’i 13 ve altındaki yaş grubu, 2469’u 14 ve üzeri yaş grubu) dahil edildi. Dışkı örnekleri hastanenin Parazitoloji Laboratuarında nativ-Lugol, flotasyon ve sedimantasyon yöntemleri ile incelendi. Şüpheli dışkılara trichrome ve modifiye asit-fast boyama yöntemleri de uygulandı.

Bulgular:

Dışkı örnekleri incelenen 6267 kişinin %28.5’inde bir ya da birden fazla sayıda parazit türüne rastlandı. Kadınların %28’inde, erkeklerin ise %29’unda parazitoz saptandı. Hastalarda belirlenen parazitlerin dağılımı şöyledir: Blastocystis hominis %15.4, Giardia intestinalis %6.6, Entamoeba coli %4.9, bol B. hominis %3.2, Chilomastix mesnili %1.7, Hymenolepis nana %1.3, Iodamoeba butschlii %0.7, Ascaris lumbricoides %0.5, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar %0.1, Endolimax nana %0.1, Enteromonas hominis %0.1, Trichomonas hominis %0.1, Cyclospora cayetanensis %0.1, Enterobius vermicularis %0.1, Entamoeba hartmanni %0.03, Dicrocoelium dendriticum %0.03, Taenia saginata %0.03 ve Trichuris trichiura %0.02.

Sonuç:

Bu çalışma yörede bağırsak parazitoz sorununun halen devam ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans, Van