Özgün Araştırma

Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu

  • Yusuf ÖNLEN
  • Gülnaz ÇULHA
  • Sabahattin OCAK
  • Lütfü SAVAŞ
  • Murat GÜLLÜ

Gönderim Tarihi: 02.11.2007 Kabul Tarihi: 18.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):256-259

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak saptanan sıtmanın ülkemizde genellikle Plasmodium (P.) vivax türü görülmektedir. Ancak yurt dışı seyahat öyküsü bulunanlarda P. falciparum ve P. malaria sıtmasına da rastlanmıştır. Olgular Hatay’da tespit edilmiş olup hastalar yurtdışında çalışan işçilerdir. Tüm olgularda tanı; Giemsa boyası ile boyanmış ince yayma ve kalın damla incelemelerinde sıtma parazitlerinin görülmesi ile konulmuştur (1000x). Dört olguda muz şeklinde gametosit görülmesi ile P. falciparum olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde yurt dışı kaynaklı sıtma hastalığına dikkati çekmek ve yerli vakalarında görülebileceği gerçeğiyle gerekli korunma yöntemlerinin alınması ve halk sağlığı eğitimlerinin yapılması gerekliliğini vurgulamak amacıyla olgular sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: P.falciparum, import, Hatay