Özgün Araştırma

Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius Asso, 1801) Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonu

  • Erol TOKŞEN
  • Kutsal GAMSIZ
  • Egemen NEMLİ

Gönderim Tarihi: 05.11.2006 Kabul Tarihi: 15.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):75-78

Bu çalışma, alternatif bir balık türü olarak yetiştirilmeye başlanan sarıağız balıklarında (Argyrosomus regius Asso, 1801) görülen pul dökülmeleri, hemoraji ve lokal lezyonların nedenini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. İncelenen 40 balığın (ağırlığı 5,63 ± 0,89 kg, boyu 91,3 ± 3,6 cm,) hepsinde lezyonlu bölgelerde parazit olduğu gözlemlenmiş ve yapılan incelemelerde parazitin Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea:Capsalidae) olduğu tespit edilmiştir. Parazitin ölçümleri yapılmış ve şekli çizilmiştir. B. sciaenae ülkemiz için ilk bulgudur.

Anahtar Kelimeler: Argyrosomus regius, Benedenia sciaenae, parazit, sarıağız