Özgün Araştırma

Yalova ili Koyunlarında Toxoplasmosis gondii Seropozitifliğinin Sabin Feldman Dye Testi ve Latex Aglütinasyon Testi ile Saptanması

  • Taraneh ÖNCEL
  • Gülay VURAL
  • Cahit BABÜR
  • Selçuk KILIÇ

Gönderim Tarihi: 30.03.2004 Kabul Tarihi: 14.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):10-12

Yalova iline bağlı iki ilçeden bir yaşın üstünde 63 koyuna ait serum örnekleri, Sabin Feldman Dye Testi (SFDT) ve Latex Aglütinasyon Testi (LAT) ile anti- Toxoplasma gondii antikorları yönünden kontrol edilmişlerdir. Yapılan serolojik muayene sonucunda 63 koyun serumunun 42’si (%66.66) SFDT ile; 41’i (%65.08) LAT ile seropozitif bulunmuştur. Seropozitif koyunlardan sulandırma basamağı 1/16'da 23 pozitif serum, 1/64'de 13 pozitif serum, 1/256'da 6 pozitif serum tespit edilmiştir. SFDT referans test olarak kabul edildiğinde LAT’ın duyarlılığı %78.57; özgüllüğü %61.90 olarak hesaplanmıştır. İki test arasındaki uyumluluk %73.01 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toksoplazmosis, koyun, SFDT, LAT, Yalova