Olgu Sunumu

Yaşlı Bir Hastada Kronik Hastalıklara Eşlik Eden Isosporiyazis: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2013.50

  • Nevzat Ünal
  • Akif Koray Güney
  • Kemal Bilgin
  • Yücel Yavuz
  • Murat Hökelek
  • Murat Günaydın

Gönderim Tarihi: 13.02.2013 Kabul Tarihi: 16.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):222-224

Isospora belli özellikle immun sistemi baskılanmış hastalarda ciddi ishallere neden olabilen koksidiyan bir protozoondur. Tanı gaitada ookistlerin, lugol ile direkt inceleme ya da özel boyalarla gösterilmesi ile konur. Bu olgu birçok kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda görülen ishallerde isosporiyazise dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Özgeçmişinde hipertansiyon, Alzheimer hastalığı, iki yıl önce geçirilmiş serebrovasküler atak ve sağ hemiplejisi olan, 81 yaşında debil erkek hasta son on gündür halsizlik, iştahsızlık, üşüme, titreme, karın ağrısı, idrarda yanma, öksürük, balgam çıkarma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurmuştur. Gaita örneğinden formol etil asetat çoklaştırma yöntemi ile hazırlanan lugollü preparatın incelenmesi ile I. belli ookistleri tespit edilmiştir. Örnek modifiye asit-fast ve trikrom boyama yöntemleri ile de incelenmiş ve her iki yöntem ile de I. belli ookistleri gösterilmiştir. Tedavi için trimethoprim-sülfametoksazol 160/800 mg dozunda günde 2 kez 10 gün süre ile başlanarak, enfeksiyon hastalıkları polikliniğine sevk edilmiştir. Bu olguda olduğu gibi yaşlı, birçok kronik hastalığa, beslenme ve bakım yetersizliğine bağlı olarak immun sistemi baskılanmış olabilen hastalarda I. belli kaynaklı enfeksiyonlar meydana gelebilir. Sonuç olarak; inatçı diyaresi olan bireylerin, immun durumu da göz önüne alınarak muayene ve tetkiklerinin yapılması, gaita incelemelerinin sık aralıklarla, çoklaştırma yöntemleri kullanılarak ve özel boyama yöntemleri ile yapılması gereklidir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 222-4)

Anahtar Kelimeler: Isosporiyazis, kronik hastalık, modifiye asit-fast, trikrom