Özgün Araştırma

Yabancı Uyruklu Lise Öğrencilerinde İntestinal Parazitlerin Araştırılması

  • Ozan YAMAN
  • Berna HAMAMCI
  • Ülfet ÇETİNKAYA
  • Muhittin KAYA
  • Serpil ATEŞ
  • Niğmet GÖZKENÇ
  • Hanife ÖZCAN
  • Lale YAZAR
  • Süleyman YAZAR

Gönderim Tarihi: 18.11.2009 Kabul Tarihi: 02.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):176-178

İntestinal parazitler özellikle sosyo‐ekonomik seviyesi düşük, gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerin önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda, 28 farklı ülkeden gelip Kayseri’de bir lisede öğrenim gören, yaşları 15 ile 21 (yaş ortalaması: 17.92±1.30) arasında değişen 192 erkek öğrenciden alınan dışkı ve selofan‐bant örnekleri incelenmiştir. Alınan örneklerin incelenmesi sonucu öğrencilerin 73’ünde (%38) bir veya birden fazla parazit türüne rastlanmıştır. Dışkı örneklerinde tespit edilen parazitler ve görülme oranları: Blastocystis hominis; 63 (%32,8); Giardia intestinalis, 13 (%6,7); Endolimax nana, 8 (%4,1); Entamoeba coli, 7 (%3,6); Iodamoeba butschlii, 1 (%0,52) olarak bulunmuştur. Selofan‐bant örneklerinde ise parazite rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Kayseri