Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasis: Nadiren Tanı Konulan Bir Erişkin Olgusu

  • Şükran KÖSE
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Metin KORKMAZ
  • Yusuf ÖZBEL

Gönderim Tarihi: 06.10.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):1-2

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden gelen 37 yaşındaki bir bayan hastaya visseral leishmaniasis tanısı konulmuştur. Hastada flow sitometri ile yapılan testler sonucunda immunsupresyon saptanmamıştır. Hasta, gün aşırı 50 mg olmak üzere toplam 20 doz kullanılan Fungizon verilerek başarı ile tedavi edilmiş ve herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Ülkemizde visseral leishmaniasisin önemi ve erişkinlerde nadir olarak görülmesi nedeniyle olgu sunumu olarak sunulması düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Leishmnaiasis, visseral, Leishmania infantum, erişkin